Báo cáo tài chính là gì? thời hạn nộp báo cáo tài chính doanh nghiệp

Báo cáo tài chính là gì? báo cáo tài chính có ý nghĩa gì trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty. Khi nào doanh nghiệp phải làm báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính công ty là 1 bản báo cáo đánh giá toàn bộ tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong 1 năm hoạt động. Vậy báo cáo tài chính có tầm quan trọng như thế  nào trong quá trình hoạt động doanh nghiệp. Thời hạn nộp báo cáo tài chính hàng năm đối với doanh nghiệp? các quy định xử phạt trong quá trình nộp chậm báo cáo tài chính. Dưới đây sẽ là 1 số thông tin cơ bản giúp các kế toán viên, nhà lãnh đạo doanh nghiệp hiểu rõ hơn về báo cáo tài chính.

1. Báo cáo tài chính là gì ?

Báo cáo tài chính được hiểu là hệ thống các số liệu, bảng biểu để mô tả về tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp. Đây là báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài chính của doanh nghiệp trong 1 năm hoạt động. Các doanh nghiệp, tổ chức thuộc các ngành nghề, thành phần kinh tế đều phải tiến hành lập và trình bày các báo cáo tài chính của đơn vị mình. Ngoài ra thì đối với doanh nghiệp hay tổng công ty mà có các đơn vị phụ thuộc (  chi nhánh công ty ) thì ngoài báo cáo tài chính hàng năm thì doanh nghiệp, tổng công ty còn phải tiến hành thực hiện báo cáo tài chính hợp nhất/tổng hợp vào cuối mỗi kỳ kế toán hàng năm dựa trên các báo cáo của đơn vị phụ thuộc.

Những thông tin mà mỗi doanh nghiệp thể hiện tại báo cáo tài chính bao gồm:

– Tài sản của doanh nghiệp.
– Khoản nợ phải trả khi tiến hành hoạt động kinh doanh.
– Vốn bỏ ra của chủ sở hữu, chủ đầu tư.
– Doanh thu thu được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
– Các thu nhập khác.
– Các chi phí phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.
– Lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh.
– Khoản lỗ sau hoạt động tiến hành kinh doanh.
– Phân chia kết quả kinh doanh sau khi trừ đi các nghĩa vụ tài chính và các khoản chi phí cần thiết.
– Các luồng tiền ra vào của doanh nghiệp.

Ngoài các thông tin trên thì doanh nghiệp còn phải đáp ứng được thông tin khác thể hiện trong bản thuyết minh báo cáo tài chính để giải trình về các chỉ tiêu thể hiện tại báo cáo tài chính tổng hợp của doanh nghiệp.
Hiện nay thì các báo cáo tài chính của doanh nghiệp bao gồm:

– Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh.
– Báo cáo về vốn sở hữu của chủ sở hữu doanh nghiệp.
– Báo cáo về vấn đề lưu chuyển tiền tệ.
– Bảng cân đối về kế toán trong doanh nghiệp.
– Thuyết minh về báo cáo tài chính.

bao_cao_tai_chinh_la_gi
Báo cáo tài chính là gì

2. Tầm quan trọng của báo cáo tài chính với doanh nghiệp

Báo cáo tài chính là một hình thức trình bày khả năng kinh doanh và thực trạng của doanh nghiệp rõ ràng nhất với nhà đầu tư, cơ quan thuế hay cơ quan chức năng khác để có thể quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đảm bảo nền kinh tế phát triển.
Báo cáo tài chính cung cấp những thông tin về tình hình tài chính của doanh nghiệp và có ý nghĩa quan trọng đối với công tác quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp:
– Báo cáo tài chính trình bày tổng quan nhất về tình hình kinh tế, tình hình tài sản và các khoản nợ, kết quả kinh doanh trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp.
– Báo cáo tài chính cung cấp những thông tin đánh giá thực trạng tài chính trong doanh nghiệp, hỗ trợ việc kiểm tra tình hình sử dụng vốn và khả năng huy động vốn vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
– Thông qua báo cáo tài chính thì doanh nghiệp nghiên cứu, phân tích các khả năng kinh doanh của doanh nghiệp, những ngành nghề phù hợp, không phù hợp với nhu cầu kinh doanh để đề ra các quyết định quản lý, phương án hoạt động và điều hành sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và là cơ sở cho các nhà đầu tư đầu tư vào doanh nghiệp.
Báo cáo tài chính cũng là 1 căn cứ chứng minh khả năng kinh doanh của doanh nghiệp trong các dự án đấu thầu. Hồ sơ tài chính kinh doanh tốt, tính chính xác minh bạch trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp là 1 lợi thế để có thể trúng thầu trong các dự án đấu thầu.
Sau khi thành lập doanh nghiệp bắt buộc phải làm báo cáo tài chính mỗi năm 1 lần và nộp báo cáo tài chính cho cơ quan quản lý thuế. Đây là công việc bắt buộc để cơ quan quản lý thuế có thể quản lý doanh nghiệp thông qua báo cáo tài chính cuối năm.

3. Thời hạn nộp báo cáo tài chính

Theo quy định được ghi rõ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc hệ thống ngành kinh tế đều phải nộp báo cáo tài chính nên thời hạn nộp báo cáo được thực hiện như sau:
– Đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh thì báo cáo tài chính năm nộp chậm nhất là 30 ngày từ ngày kết thúc kỳ kế toán.
Ví dụ: kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019 thì hạn nộp báo cáo tài chính là trước ngày 30/01/2020.
– Đối với công ty mẹ, tổng công ty nhà nước và các loại hình doanh nghiệp khác thì thời hạn nộp báo cáo tài chính hàng năm chậm nhất là 90 ngày từ ngày kết thúc kỳ kế toán.
Như ví dụ nêu trên thì thời hạn nộp báo cáo tài chính chậm nhất là trước ngày 30/03/2020.
Lưu ý các nhà quản trị doanh nghiệp nên quan tâm và đôn đốc thời gian làm báo cáo tài chính sớm nhất tránh trường hợp quá hạn sẽ bị cơ quan thuế phạt tiền gây tổn thất cho doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp chưa có đủ khả năng làm báo cáo tài chính hãy liên hệ dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm của chúng tôi.

Xem thêm bài viết:

4. Dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm

Để hỗ trợ doanh nghiệp có nhu cầu làm báo cáo tài chính cuối năm cho các doanh nghiệp tại Hà Nội và TPHCM. Chúng tôi mang đến gói dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm giá rẻ. Giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí. Chi phí chỉ từ 1.000.000 VNĐ -3.000.000 VNĐ.

Áp dụng chung cho các doanh nghiệp kinh doanh trong các mảng:

  • Dịch vụ
  • Thương mại ( mua vào, bán ra )
  • Xây dựng
  • Sản xuất kinh doanh

Tùy thuộc vào số lượng công việc và hóa đơn chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể công việc sẽ làm. Mọi chi tiết liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại 0965 999 345
Trên đây là toàn bộ thông tin liên quan đến báo cáo tài chính hi vọng các kế toán viên các nhà lãnh đạo, quản trị doanh nghiệp của mình đã có thêm được 1 phần thông tin để hiểu rõ hơn về vấn đề này trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Mọi thông tin thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp với Việt Luật chúng tôi để được tư vấn cụ thể.