Cách khắc phục khi viết sai hóa đơn giá trị gia tăng (VAT)

Hóa đơn VAT hay còn gọi là hóa đơn giá trị gia tăng là giấy tờ cần thiết doanh nghiệp xuất cho khách hàng đi kèm với hàng hóa dịch vụ bán ra. Việc quản lý và sử dụng hóa đơn VAT là 1 vấn đề luôn luôn cần chú ý khi hoạt động doanh nghiệp. Hôm nay Việt Luật sẽ hướng dẫn quý khách hàng, các kế toán viên các trường hợp Viết sai hóa đơn và các khắc phục trường hợp này. Để tránh bị cơ quan quản lý thuế phạt vi phạm viết sai, xuất sai hóa đơn VAT.

1. Những sai sót khi viết sai hóa đơn VAT

Một số lỗi sai phổ biến khi viết sai hóa đơn có thể kể ra như sai thông tin của bên mua, đơn vị hàng hóa, số tiền hàng, thời gian giao dịch,… Những lỗi này có thể có phương án xử lý để chỉnh sửa, khắc phục, trên cơ sở pháp lý: Thông tư 39/2014/TT – BTC và Thông tư 26/2015/ TT – BTC.

– Viết sai tên công ty hoặc địa chỉ công ty theo mã số thuế.
– Viết sai thời điểm xuất hóa đơn

cach-xu-ly-khi-viet-sai-hoa-don-gtgt

2. Cách xử lý khi viết sai hóa đơn VAT

Việc xử lý lỗi sai hóa đơn sẽ căn cứ vào thời điểm phát hiện lỗi sai, gồm có: hóa đơn viết sai nhưng chưa xé khỏi cuống, hóa đơn viết sai đã xé nhưng chưa giao cho khách, hóa đơn viết sai đã giao cho khách nhưng chưa kê khai, hóa đơn viết sai đã giao cho khách và đã kê khai.

Trường hợp viết sai hóa đơn nhưng hóa đơn chưa bị xé khỏi sổ hóa đơn

Đây là trường hợp phát hiện sớm nhất và dễ dàng sửa nhất. Doanh nghiệp chỉ cần gạch chéo các liên và lập hóa đơn mới cho khách hàng.

Trường hợp viết hóa đơn sai đã xé khỏi cuống nhưng chưa giao cho khách

Đây cũng là trường hợp phát hiện lỗi sai tương đối sớm và cách xử lý khá giống với trường hợp trên, gồm các bước:
– Gạch chéo 3 liên của hóa đơn viết sai
– Kẹp lại hóa đơn sai vào sổ hóa đơn
– Xuất hóa đơn mới cho khách hàng để thay thế cho hóa đơn hiện tại
Doanh nghiệp không được bỏ hóa đơn đã viết sai bởi đây là là những bằng chứng để giải trình với cơ quan thuế trong trường hợp bị yêu cầu giải trình.

Trường hợp viết sai hóa đơn và đã giao cho khách hàng, nhưng chưa kê khai vào báo cáo quý.

Trong tình huống này, phía doanh nghiệp sau khi phát hiện cần liên lạc ngay với phía khách hàng để thông báo sai sót và chỉnh sửa. Hai bên cần ký Biên bản thu hồi hóa đơn, ghi rõ lý do thu hồi, đồng thời bên mua giao lại hóa đơn viết sai.
Sau khi đã thu hồi, doanh nghiệp gạch toàn bộ các liên trong hóa đơn sai, lưu lại và lập hóa đơn đúng cho khách hàng.

Trường hợp viết sai hóa đơn, đã giao cho khách và đã kê khai

Đây là trường hợp phát hiện tương đối muộn và việc chỉnh sửa phức tạp nhất.

* Nếu thông tin sai sót trên hóa đơn không ảnh hưởng đến tiền hàng và tiền thuế
Hai bên sẽ lập biên bản điều chỉnh hóa đơn sai sót, sau đó doanh nghiệp bán hàng hóa lập hóa đơn điều chỉnh thay thế, ghi rõ nội dung ghi sai.
Bên bán thực hiện kê khai thuế lưu kèm hóa đơn sai đã kê khai trước đó, để sau này giải trình nội dung nếu cần

 * Nếu thông tin sai sót trên hóa đơn ảnh hưởng đến tiền hàng và thuế
Giống như trường hợp trên, hai bên cũng phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn sai và lập hóa đơn điều chỉnh thay thế. Riêng với vấn đề kê khai, thay vì chỉ bên bán, cả hai bên trong tình huống này đều phải kê khai điều chỉnh doanh số mua bán, thuế đầu ra và đầu vào từ hợp đồng. Hoàn thiện các bước nêu trên, coi như doanh nghiệp đã chỉnh sửa xong hóa đơn. Cơ quan thuế sẽ căn cứ vào những thông tin doanh nghiệp cung cấp trên để thay đổi và yêu cầu giải trình khi cần thiết.

Trên đây là phần tư vấn về cách giải quyết trường hợp viết sai hóa đơn. Khách hàng có nhu cầu tư vấn về vấn đề này nói riêng và pháp luật doanh nghiệp nói chung.
Trên đây là toàn bộ thông tin liên quan đến việc xuất sai hóa đơn. Để được tư vấn cụ thể vui lòng liên hệ trực tiếp với Việt Luật qua số điện thoại của chúng tôi. 0965 999 345