Các khoản thuế doanh nghiệp phải đóng khi thành lập công ty

Các khoản thuế của doanh nghiệp là vấn đề vô cùng quan trọng khi đầu tư kinh doanh có nhu cầu mở công ty. Vậy khi thành lập công ty thì doanh nghiệp phải đóng những loại thuế nào. Bản chất của các loại thuế này. Thời gian doanh nghiệp phải đóng các loại thuế này quy định cụ thể ra sao.

Thuế doanh nghiệp là gì?

Thuế doanh nghiệp hay còn gọi là các khoản tiền thuế doanh nghiệp phải đóng cho cơ quan quản lý nhằm phục vụ cho 1 mục đích là duy trì hệ thống quản lý, cân bằng xã hội được nhà nước quy định rõ trong Luật.
Từng loại thuế sẽ có ý nghĩa riêng vì vậy nhà lãnh đạo nhà quản lý doanh nghiệp phải nắm rõ từng thông tin nhằm trang bị chi mình những kiến thức để lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp 1 cách rõ ràng nhất.

cac-khoan-thue-doanh-nghiep
Các khoản thuế doanh nghiệp

Doanh nghiệp phải đóng những loại thuế nào.

Đối với mỗi doanh nghiệp đều quy định phải đóng các loại thuế sau đây.

 Thuế môn bài:

Là khoản thuế doanh nghiệp phải đóng sau khi kết thúc quá trình thành lập doanh nghiệp. Thuế này là thuế được cơ quan thuế thu sau khi doanh nghiệp nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi thành lập. Thời hạn doanh nghiệp phải đóng thuế môn bài là sau khi nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và vào tháng 1 của những năm tiếp theo.
– Thuế môn bài phụ thuộc vào mức vốn điều lệ doanh nghiệp sẽ đăng ký tại thời điểm nộp thuế và được chia làm 3 bậc.

  • Bậc 1: Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ trên 10 tỷ, phải đóng 3 Triệu tiền thuế môn bài cho 1 năm hoặc 1,5 triệu cho năm đầu tiên nếu ngày thành lập từ ngày 1/7 trở về sau
  • Bậc 2: Phải đóng 2 triệu nếu doanh nghiệp có mức vốn điều lệ 10 tỷ trở xuống và 1 triệu nếu năm đầu tiên thành lập từ ngày 1/7 trở về sau.
  • Bậc 3: Phải đóng 1 triệu cho nhi nhánh, địa điểm kinh doanh và 500 nghìn nếu thành lập chi nhánh, địa điểm kinh doanh sau ngày 1/7 vào năm đầu tiên.

Lưu ý vì đóng mức thuế theo bậc chính vì vậy khi doanh nghiệp thay đổi bậc thuế môn bài (thay đổi từ bậc 2 lên bậc 1) cần đẩy tờ khai lệ phí thuế môn bài và đóng thuế theo đúng bậc thuế.

Thuế giá trị gia tăng:

Là khoản thuế được đánh theo giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ từ khâu sản xuất, cung cấp đến khâu tiêu thụ, sử dụng hoàng hóa dịch vụ. Thuế giá trị gia tăng sẽ được đánh trực tiếp vào người tiêu thụ, sử dụng hàng hóa dịch vụ cuối cùng. Doanh nghiệp chỉ là người chịu trách nhiệm thu tiền thuế giá trị gia tăng và nộp thay cho khách hàng. Doanh nghiệp sẽ phải đóng thuế hàng quý, hoặc hàng tháng cho cơ quan thuế, dựa vào bảng kê hàng quý, hàng tháng của doanh nghiệp cung cấp hoặc bán ra.

Thời hạn đóng thuế giá trị gia tăng là chậm nhất 20 ngày sau khi hết tháng tài chính hoặc 30 ngày đối với doanh nghiệp báo cáo giá trị gia tăng theo quý.

 Thuế Thu nhập doanh nghiệp:

Là khoản thuế trực thu thu trên trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tùy thuộc vào lĩnh vực kinh doanh, ngành nghề kinh doanh mà cơ quan thuế sẽ áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất. Doanh nghiệp sẽ phải đóng số tiền bằng thuế suất nhân với tổng số tiền lợi nhuận doanh nghiệp thu được trong năm tài chính, kinh doanh đó. Số tiền doanh thu sẽ dựa vào tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp.

Thời hạn cho doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tùy thuộc vào doanh nghiệp. Theo quý hoặc theo năm.

>> Xem thêm bài viết:

Thuế thu nhập cá nhân:

Là khoản tiền doanh nghiệp đóng thay cho cá nhân, nhân viên làm việc trực tiếp tại cơ quan, doanh nghiệp của mình.
– Khoản thuế này cũng phụ thuộc vào thời điểm doanh nghiệp làm thủ tục chốt thuế thu nhập doanh nghiệp. Có thể đóng theo quý hoặc đóng cuối năm tài chính doanh nghiệp.