CEO là gì? vai trò của CEO trong công ty?

CEO (viết tắt của từ tiếng Anh Chief Executive Officer) là chức vụ điều hành cao nhất trong một tổ chức, phụ trách việc điều hành cơ quan, tổ chức, công ty hay tập đoàn. Các công việc của CEO chịu sự quản lý trực tiếp của Hội đồng quản trị tổ chức đó. Có thể hiểu CEO vừa là giám đốc quản lý (MD) và giám đốc điều hành (CE).

CEO là gì?

CEO (viết tắt của từ tiếng Anh Chief Executive Officer) là chức vụ điều hành cao nhất trong một tổ chức, phụ trách việc điều hành cơ quan, tổ chức, công ty hay tập đoàn. Các công việc của CEO chịu sự quản lý trực tiếp của Hội đồng quản trị tổ chức đó. Có thể hiểu CEO vừa là giám đốc quản lý (MD) và giám đốc điều hành (CE).

Giám đốc điều hành

 

Vai trò của CEO trong công ty?

Vì CEO vừa là giám đốc quản lý vừa là giám đốc điều hành nên CEO sẽ có vai trò của cả 2 chức vụ trên cộng lại. Trong công ty, tập đoàn… CEO phải là người có kiến thức đa lĩnh vực, phải hiểu biết rộng về kế toán, luật, thuế, tài chính, cách tổ chức.. thậm chí nhiều trường hợp CEO phải nắm bắt được thị trường và khách hàng để từ đó triển khai những ý tưởng, chương trình hành động cho tổ chức đó, vai trò cụ thể của CEO bạn có thể thao khảo dưới đây:

Hoạch định chiến lược

 • Xây dựng chiến lược, tầm nhìn, hướng đi cụ thể cho công ty
 • Thực hiện các kế hoạch kinh doanh, chiến lược đầu tư, nghị định, nghị quyết đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 • Trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch cho năm tài chính tiếp theo dựa trên cơ sở đáp ứng nhu cầu ngân sách phù hợp cho 5 năm tới chậm nhất vào ngày 15/12 hàng năm.
 • Đưa ra những ý kiến, đề xuất nhằm góp phần nâng cao hoạt động của công ty.

Phát triển sản phẩm mới

 • Quyết định việc định tuyến các sản phẩm mới đồng thời đa dạng hóa các sản phẩm sẵn có.

Xây dựng thương hiệu

 • Đề xuất, quyết định các chương trình nhằm thu hút khách hàng.
 • Đưa ra các chiến lược, chương trình nhằm phát triển thương hiệu công ty mạnh hơn.

Tài chính

 • Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về vấn đề tài chính của công ty
 • Phê duyệt các quy định về tài chính và quy định về thẩm quyền ký duyệt tài chính.
 • Duyệt thu, chi các khoản phí phát sinh trong quá trình hoạt động trong phạm vi ngân sách được duyệt.
 • Thay mặt công ty ký kết các hợp đồng thương mại, tổ chức, kiểm tra các hoạt động kinh doanh thường nhật của công ty.
 • Chuẩn bị các bản dự toán hàng năm, hàng quý, hàng tháng của công ty.

Đầu tư

 • Thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư
 • Phê duyệt các dự án mua bán, vay cổ phiếu, trái phiếu.

Chính sách

 • Duyệt các dự án phân phối, tiếp thị, nhân sự, mua hàng, tín dụng.

Tổ chức

 • Kiến nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ trong công ty thông qua Hội đồng quản trị để công ty hoạt động tốt hơn.
 • Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị về các vấn đề liên quan đến người lao động (mức lương, trợ cấp, bảo hiểm…)
 • Duyệt cơ cấu tổ chức công ty, phạm vi trách nhiệm của từng ban ngành cụ thể

Quyết định, quy chế

 • Phê duyệt các quy định, quy chế điều hành công ty được tốt hơn
 • Phê duyệt quy định về việc khấu hao tài sản cố định.

Điều hành hoạt động của công ty 

 • Thỏa thuận và phê duyệt các mục tiêu cùng với giám đốc chức năng
 • Tổng kết, đánh giá hoạt động của khối để từ đó đưa ra các chiến lược, kế hoạch cần thiết
 • Thực thi các kế hoạch kinh doanh hàng năm được đưa ra bởi Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông
 • Thực hiện các công việc khác theo Điều lệ và quy chế của công ty

​Khi nào cần tới CEO ( giám đốc công ty). 

Thời điểm 1 doanh nghiệp cần tới giám đốc công ty là khi tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp ( mở công ty). Theo quy định của nhà nước khi thành lập công ty cần phải bổ nhiệm người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, chịu trách nhiệm tình hình kinh doanh và hoạt động của công ty. Chủ sở hữu doanh nghiệp có thể tự đứng ra làm giám đốc, người đại diện pháp luật của công ty hoặc có thuê giám đốc công ty. Việc thuê giám đốc công ty thì lúc này chủ sở hữu doanh nghiệp sẽ nằm trong ban quản trị hội đồng thành viên, hội đồng cổ đông sẽ quyết định các công việc lớn liên quan đến quá trình phát triển của công ty. Còn giám đốc thuê sẽ đảm nhiệm chức vụ và điều hành các công việc nhỏ của doanh nghiệp. Khi làm bất kỳ công việc nào hoặc quyết định các công việc có liên quan đến lợi ích của doanh nghiệp sẽ phải thông qua hội đồng quản trị công ty. Các vấn đề liên quan đến quyền lợi đều được ghi trong điều lệ của công ty.

Thế nào là một CEO “chuẩn“?

CEO “chuẩn” phải đáp ứng được các yêu cầu tối thiểu về bằng cấp, đào tạo, kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, tố chất như dưới đây:

 1. Am hiểu về lĩnh vực F&B và QSR (kiến thức về QSR là cần thiết và bắt buộc).
 2. Đã từng làm điều hành hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực F&B hoặc làm quản lý có khả năng lên vị trí điều hành
 3. Có thời gian làm việc ít nhất 5 năm ở vị trí quản lý ; trong đó, tối thiểu 3 năm ở vị trí quản lý trong Công ty có kinh doanh ngành nhà hàng
 4. Hoặc kinh nghiệm làm việc trong ngành ăn uống hoặc ngành nghề liên quan tại nước ngoài
 5. Hoặc 2 năm kinh nghiệm quản lý chuỗi nhà hàng
 6. Kỹ năng đàm phán và làm việc với đối tác nước ngoài
 7. Kỹ năng hoạch định và triển khai chiến lược
 8. Sử dụng thành thạo tiếng Anh và Tiếng Việt (cần thiết phải giỏi kỹ năng Tiếng Việt nếu ứng viên là Việt Kiều hoặc người nước ngoài).

​Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp có quyền thay đổi giám đốc người đại diện pháp luật công ty. Khách hàng có thể tham khảo bài viết dưới đây để nắm rõ chi tiết.

Bài viết tham khảo: Dịch vụ thay đổi giám đốc công ty

Kết luận: có thể nói CEO là một công việc đòi hỏi rất nhiều kỹ năng và kinh nghiệm, đóng góp một phần quan trọng vào sự phát triển của công ty, tổ chức đó, là chìa khóa tạo lên tính chuyên nghiệp trong mọi công đoạn tổ chức và hoạt động. Tại Việt Nam hiện nay rất thiếu những nhà điều hành chuyển nghiệp bởi nhiều người chưa hình dung đúng và đủ về vai trò của CEO để phấn đấu đạt đến và nhiều họ đã có nhiều doanh nghiệp được thành lập, hoạt động thành công.

Tham khảo >>: Dịch vụ thành lập công ty