Giải thể chi nhánh, Văn phòng đại diện công ty

Bạn là chủ sở hữu doanh nghiệp, nhà lãnh đọa, nhà quản lý công ty. Bạn đang muốn tìm hiểu hồ sơ thủ tục hoặc muốn sử dụng dịch vụ chấm dứt hoạt động của chi nhánh văn phòng đại diện công ty. Hãy xem bài viết dưới đây bài viết này sẽ giải đáp cho bạn những thông tin cơ bản nhất khi hoạt động của chi nhánh văn phòng đại diện công ty.

Chi nhánh, văn phòng đại diện công ty được mở ra với mục đích mở rộng mạng lưới thị trường phát triển mô hình kinh doanh công ty. Sau khi hoàn thoành các nhiệm vụ đề ra hoặc vấn đề hoạt động không còn phù hợp với công ty mẹ thì cần làm hồ sơ chấm dứt hoạt động kinh doanh của chi nhánh văn phòng đại diện công ty. Theo quy định doanh nghiệp phải làm hồ sơ chấm dứt hoạt động kinh doanh gửi lên cơ quan đăng ký kinh doanh. Vậy hồ sơ thủ tục giấy tờ cần thiết khi doanh nghiệp muốn làm dịch vụ chấm dứt hoạt động kinh doanh của chi nhánh văn phòng đại diện công ty bao gồm những gì.

Các trường hợp chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện

Chi nhánh, văn phòng đại diện khi chấm dứt hoạt động của mình thì phải thuộc các trường hợp sau đây:

– Do quyết định của doanh nghiệp: doanh nghiệp khi thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện nhằm mục đích mở rộng quy mô kinh doanh, tìm kiếm thị trường, tìm kiếm khách hàng. Do đó mà khi không còn nhu cầu, mục đích đó nữa thì doanh nghiệp hoàn toàn có thể chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện.

Bởi chi nhánh, văn phòng đại diện là những đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, do doanh nghiệp quyết định thành lập nên doanh nghiệp cũng có quyền chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đó.

– Chi nhánh, văn phòng đại diện bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khi chi nhánh, văn phòng đại diện không tiến hành hoạt động trong vòng 01 năm mà không có thông  báo với Phòng Đăng ký kinh doanh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện.

Hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Chi nhánh, văn phòng đại diện khi tiến hành hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của mình thì phải có giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.
Do đó mà khi chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thì cần phải thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đã cấp giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện.
Khi tiến hành chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong vòng 30 ngày từ ngày chấm dứt hoạt động đến cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

tu-van-giai-the-chi-nhanh-vpdd

Hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện bao gồm:

– Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện (theo mẫu).
– Quyết định của doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện có đủ nội dung theo quy định.
– Danh sách chủ nợ, số nợ chưa thanh toán đối với các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính của chi nhánh, văn phòng đại diện.
– Danh sách những người lao động làm việc cho chi nhánh, văn phòng đại diện.
– Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện được cấp.
– Nếu chi nhánh, văn phòng đại diện có con dấu thì cung cấp con dấu. Làm thông báo hủy mẫu dấu và tiến hành hủy mẫu dấu chi  nhánh văn phòng đại diện công ty theo đúng quy định
– Một số giấy tờ cần thiết khác.

Trình tự chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện

Đại diện công ty (đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền) gửi hồ sơ đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại website: http://www.dangkykinhdoanh.gov.vn.

Trong thời hạn 05 ngày từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh chấp thuận việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện nếu hồ sơ hợp lệ.
Trường hợp từ chối cấp thì phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

Dịch vụ chấm dứt hoạt động kinh doanh của chi nhánh văn phòng đại diện

Để thực hiện việc chấm dứt hoạt động kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật đồi hỏi nhà lãnh đạo, nhà quản lý doanh nghiệp cần phải nắm bắt được đầy đủ các thông tin hồ sơ, quy định liên quan đến việc chấm dứt hoạt động kinh doanh. Chính vì vậy gây khó khăn cho doanh nghiệp chính vì vậy Việt Luật mang tới dịch vụ chấm dứt hoạt động kinh doanh của chi nhánh văn phòng đại diện công ty nhằm giúp nhà quản lý doanh nghiệp, nhà lãnh đạo có thể chấm dứt hoạt động chi nhánh văn phòng đại diện công ty theo đúng quy định của pháp Luật.

Nội dung dịch vụ chấm dứt hoạt động kinh doanh của chi nhánh văn phòng đại diện công ty.

– Khi sử dụng dịch vụ chấm dứt hoạt động kinh doanh của chi nhánh văn phòng đại diện công ty là Việt Luật sẽ thay mặt khách hàng soạn thảo chuẩn bị hồ sơ giấy tờ có liên quan đến dịch vụ. Chính vì vậy khách hàng có thể giải thể chi nhánh văn phòng đại diện công ty 1 cách đơn giản nhất.

Các công việc Việt Luật sẽ làm bao gồm

Làm hồ sơ xin chấm dứt hiệu lực mã số thuế bên Chi cục thuế Công ty trực thuộc
Làm hồ sơ giải thể trên Phòng đăng ký kinh doanh
– Hủy con dấu chi nhánh,
–  Đăng công bố tình trạng giải thể chi nhánh, VPDD doanh nghiệp lên Cổng thông tin điện tử quốc gia.
 Về giấy tờ cần cung cấp:
+ Giấy phép đăng ký kinh doanh của chi nhánh, VPDD
+ Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu (Trong trường hợp con dấu do Cơ quan Công an cấp)
+ Con dấu chi nhánh
 Phí dịch vụ: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng đã bao gồm lệ phí NN và dịch vụ.)
 Thời gian hoàn thành:
Hồ sơ giải thể trên Chi cục/Cục thuế: dự kiến 60 ngày làm việc

>> bài viết liên quan: Dịch vụ giải thể công ty giá rẻ
Hồ sơ giải thể trên Phòng đăng ký kinh doanh: 7 – 12 ngày làm việc (Kể từ ngày Việt luật nhận được hồ sơ ký, đóng dấu đầy đủ từ khách hàng)
Trên đây là toàn bộ thông tin về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh công ty đúng pháp luật. Mọi thắc mắc hoặc có nhu cầu tư vấn thêm về dịch vụ chấm dứt hoạt động kinh doanh của chi nhánh, VPDD công ty vui lòng liên hệ trực tiếp với Việt Luật qua số điện thoại 0935.886.996 để được tư vấn cụ thể.