Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh là gì?

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện một phần hoặc toàn bộ chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp

chi nhánh công ty

Chi nhánh công ty là gì?

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện một phần hoặc toàn bộ chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Văn phòng đại diện công ty là gì?

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và thực hiện việc bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không được phép thực hiện kinh doanh và nội dung hoạt động của văn phòng đại diện phải phù hợp với nội dung hoạt động của doanh nghiệp.

Địa điểm kinh doanh là gì?

Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.

So sánh chi nhánh, văn phòng đại diện?

Giống nhau:

  1. Là đơn vị phụ thuộc của một doanh nghiệp nào đó.
  2. Không có tư cách pháp nhân
  3. Hoạt động nhân danh chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc người đứng đầu tổ chức
  4. Số lượng chi nhánh, văn phòng đại diện được thành lập không hạn chế.

Khác nhau:

Chi nhánhVăn phòng đại diện
  • Tổ chức và hoạt động trong phạm vi quốc gia sở tại (tỉnh/huyện/thị xã)
  • Được phép thực hiện nghiệp vụ, công việc như doanh nghiệp mẹ
  • Có thể thuê mướn lao động, có thể thực hiện một phần hoặc toàn bộ hoạt động sinh lợi nhuận trực tiếp.
  • Có thể hoạt động ngoài phạm vi lãnh thổ quốc gia
  • Không được thực hiện nghiệp vụ, công việc như doanh nghiệp mẹ
  • Có thể thuê mướn lao động nhưng không được thực hiện hoạt động sinh lợi nhuận trực tiếp

Nên lựa chọn thành lập chi nhánh công ty hay văn phòng đại diện?

Chi nhánh hay văn phòng đại diện đều có điểm lợi và hại riêng, tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp mà bạn cần có sự lựa chọn sao cho phù hợp. Trường hợp bạn cần mở rộng hoạt động kinh doanh tại nước ngoài thì bạn nên chọn thành lập văn phòng đại diện còn nếu hoạt động kinh doanh tại Việt Nam thì chọn thành lập chi nhánh.

Một số câu hỏi thường gặp

1. Chi nhánh, văn phòng đại diện có tư cách pháp nhân không?

Điều 92.4 Bộ luật dân sự quy định rõ:

Văn phòng đại diện, chi nhánh không phải là pháp nhân. Người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh thực hiện nhiệm vụ theo uỷ quyền của pháp nhân trong phạm vi và thời hạn được uỷ quyền.”

2. Văn phòng đại diện có mã số thuế hay không?

Văn phòng đại diện có mã số thuế và vẫn phải đóng thuế môn bài và thuế thu nhập cá nhân

3. Chi nhánh, văn phòng đại diện công ty có được vay vốn ngân hàng?

Chi nhánh, văn phòng đại diện công ty được phép vay vốn ngân hàng trong trường hợp đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ủy quyền cho trưởng chi nhánh, văn phòng đại diện (giấy ủy quyền phải ghi rõ thời hạn, khoản vay, ngân hàng vay…)