Công ty cổ phần

Công ty cổ phần là một trong những mô hình doanh nghiệp được nhiều tổ chức lựa chọn. Thành lập công ty cổ phần mang lại những thuận lợi nhất định. Từ những ưu điểm đó mà công ty cổ phần được nhiều nhà đầu tư kinh doanh chọn lựa làm loại hình công ty để hoạt động. Vậy công ty cổ phần là gì? công ty cổ phần có những đặc điểm gì? bộ máy hoạt động ra sao? Việt Luật xin mời quý khách cùng đọc và tìm hiểu cụ thể về công ty cổ phần.

Khái niệm về Công ty Cổ phần

Công ty cổ phần là 1 loại hình doanh nghiệp có tối thiểu là 03 thành viên trở lên tham gia góp vốn và điều hành công ty, không hạn chế số lượng tối đa. Thành viên tham giá góp vốn được gọi là cổ đông.

Vốn điều lệ của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Mỗi cổ đông nắm giữ số cổ phần tương ứng theo tỷ lệ vốn góp của cổ đông và được ghi trong điều lệ công ty và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Cổ đông của công ty có thể là tổ chức, cá nhân; cổ đông chỉ chịu trách nhiệm với công ty về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. Cổ đông của công ty cổ phần có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác;

Công ty cổ phần là loại hình duy nhất có quyền phát hành các loại cổ phần, cổ phiếu để huy động vốn.

cong-ty-co-phan

Ưu nhược điểm của công ty cổ phần

Ưu điểm của công ty cổ phần

Công ty cổ phần được phát hành cổ phần, nên việc huy động vốn với công ty cổ phần rất dễ dàng. Công ty có thể phát hành các loại cổ phiếu ra công chúng để chào bán, đây chính là điểm trội nhất của công ty cổ phần mà các mô hình doanh nghiệp khác không có.

Các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty nên mức độ rủi ro cho cổ đông rất thấp.

Công ty cổ phần có quy mô hoạt động và khả năng mở rộng hoạt động kinh doanh lớn, có thể thành lập ở hầu hết các ngành nghề và dễ dàng huy động vốn cho hoạt động kinh doanh.

Công ty cổ phần có cơ cấu về vốn lớn, số lượng cổ đông đông đảo và không hạn chế tạo điều kiện cho việc huy động vốn một cách dễ dàng.

Chú ý: Do công ty cổ phần có rất nhiều ưu điểm chính vì vậy một số doanh nghiệp có nhu cầu muốn doanh nghiệp của mình hoạt động theo mô hình công ty cổ phần thì có thể làm các thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Về thủ tục hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mời khách hàng có thể tham khảo: Dịch vụ thay đổi loại hình công ty

Nhược điểm của công ty cổ phần

Quá trình thành lập và quản lý công ty phức tạp hơn do bị ràng buộc chặt chẽ bởi các quy định của pháp luật, đặc biệt về chế độ tài chính kế toán.

Do không hạn chế về số lượng thành viên tham gia góp vốn vào công ty, nên có rất nhiều cổ đông không quen biết nhau, trong quá trình hoạt động dễ bị phân hóa và tạo thành các nhóm cổ đông đối kháng nhau về lợi ích, gây ra khó khăn trong quá trình quản lý công ty cho chủ sở hữu.

Công ty cổ phần phải chịu mức thuế tương đối cao, do công ty phải thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, ngoài ra cổ đông còn phải chịu thuế thu nhập cá nhân từ phần lãi của cổ phần theo quy định.

Khi đưa ra các kế hoạch kinh doanh mới, hoạt động tài chính của công ty đều thông báo với các cổ đông, nên khả năng bảo mật thông tin không cao và mức triển khai kế hoạch cũng khó khăn do có nhiều cổ đông.

Cơ cấu bộ máy hoạt động của công ty cổ phần

Công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo các mô hình sau:

 • Mô hình thứ nhất gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát.
 • Mô hình thứ hai: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán quy định tại Điều lệ công ty hoặc quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị ban hành.

Trong 02 mô hình tổ chức quản lý trên, mô hình thứ hai (có Ủy ban kiểm soát) đang nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các nhà đầu tư hơn mô hình thứ nhất (có Ban kiểm soát). Hiện nay, Ban kiểm soát trong các công ty cổ phần gặp nhiều hạn chế, nhiều hoạt động của Ban kiểm soát chỉ mang tính hình thức, không mang lại hiệu quả hoạt động cao. Các công ty áp dụng mô hình Ủy ban kiểm toán sẽ được giám sát chặt chẽ hơn về quản trị rủi ro, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

Thành lập công ty cổ phần cần những gì?

Hồ sơ đăng ký công ty cổ phần

Hồ sơ đăng ký công ty cổ phần bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.
 • Bản sao thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;
 • Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của cổ đông là tổ chức. Văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; bản sao thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức. Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

Thủ tục đăng ký thành lập công ty cổ phần

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký

Bạn cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ trong bộ hồ sơ và các thông tin sau:

 • Tên công ty có cấu tạo chung là: “Công ty cổ phần” + Tên riêng.
 • Trụ sở chính của công ty: Cần được đặt ở khu đất, khu nhà có chức năng kinh doanh.
 • Số điện thoại, email liên hệ của công ty.
 • Số vốn điều lệ sẽ đăng ký.
 • Cơ cấu tỷ lệ góp vốn của từng cổ đông sáng lập.
 • Ngành nghề kinh doanh…

Từng thông tin đều có những quy định pháp luật điều chỉnh, bạn có thể liên hệ tới Việt Luật để được tư vấn chi tiết hơn.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, bạn cần nộp hồ sơ tới Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi bạn đăng ký thành lập công ty cổ phần.

Bước 3: Nhận kết quả

Sau 03 ngày làm việc, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi hồ sơ hợp lệ.

Bước 4: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Bước 5: Hoàn tất các thủ tục sau thành lập

Trên đây là những nội dung do Việt Luật cung cấp về Công ty cổ phần, nếu có nhu cầu thành lập công ty cổ phần hoặc các loại hình doanh nghiệp khác thì khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi theo hotlilne: 0985.989.256 để Luật sư tư vấn về pháp lý doanh nghiệp của Việt Luật hướng dẫn cụ thể cho bạn.