Công ty cổ phần, công ty TNHH là gì? Ưu và nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp hiện nay

Mỗi loại hình công ty, doanh nghiệp đều có những ưu, nhược điểm riêng. Lựa chọn loại hình doanh nghiệp nào sao cho phù hợp với ngành nghề và mô hình hoạt động của công ty bạn đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc định hướng phát triển của công ty sau này. Chính vì vậy khi quyết định thành lập doanh nghiệp bạn cần lựa chọn kỹ càng loại hình doanh nghiệp.

Xem thêm: Tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh

cac-loai-hinh-doanh-nghiep

Loại hình công ty cổ phần

Công ty cổ phần là gì?

Công ty cổ phần là doanh nghiệp có vốn điều lệ được chia thành nhiều phần gọi là cổ phần, công ty cổ phần có số cổ đông ít nhất là 03 cổ đông, các cổ đông sẽ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi vốn góp vào doanh nghiệp.

Xem ngay: Thành lập công ty cổ phần

Đặc điểm của công ty cổ phần

Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần được gọi là cổ phần;

Cổ đông sẽ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn góp vào doanh nghiệp;

Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác; đối với cổ đông sáng lập là sau 03 năm kể từ khi công ty được thành lập, nếu không phải được sự đồng ý của đại hội đồng cổ đông;

Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán để huy động vốn…

Ưu nhược điểm của công ty cổ phần

Ưu điểm 

 • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm với mọi hoạt động của công ty trong phạm vi vốn góp nên mức độ rủi ro với cổ đông là không cao;
 • Phạm vi hoạt động của công ty cổ phần rất rộng, có thể sử dụng cho hầu hết các ngành, nghề kinh doanh tại Việt Nam hiện nay;
 • Cơ cấu góp vốn của công ty cổ phần hết sức linh hoạt, nhiều người cùng góp vốn vào công ty mà không gặp khó khăn gì;
 • Dễ dàng huy động vốn thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng;
 • Do vốn điều lệ được chia thành nhiều cổ phần khác nhau nên việc chuyển nhượng tương đối dễ dàng, đối tượng tham gia công ty cổ phần rất lớn bao gồm cả công chức nhà nước…

Nhược điểm 

 • Việc điều hành phức tạp do số lượng cổ đông có thể rất lớn, nhiều cổ đông có thể không quen biết nhau;
 • Các cổ đông trong công ty dễ dàng phân hóa thành các nhóm lợi ích riêng biệt;
 • Thành lập và quản lý gặp nhiều khó khăn do bị ràng buộc chặt chẽ với các quy định của nhà nước, đặc biệt là chế độ tài chính, kế toán…

Loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty TNHH hai thành viên là gì?

Công ty TNHH hai thành viên là loại hình doanh nghiệp do tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu, số lượng thành viên từ 02 thành viên trở lên và không quá 50 thành viên. Thành viên trong công ty TNHH hai thành viên chịu trách nhiệm về số nợ và các hoạt động trong phạm vi vốn góp vào doanh nghiệp. Công ty TNHH hai thành viên không được phát hành cổ phần, cố phiếu và có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Xem thêm: Thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Đặc điểm của công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thành viên có thể là tổ chức hoặc cá nhân, số lượng thành viên tối thiểu là 02 và không quá 50 thành viên.

Thành viên chiu trách nhiệm về số nợ và các hoạt động trong phạm vi vốn góp vào doanh nghiệp.

Phần vốn góp của thành viên được phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần cho các thành viên còn lại trong công ty hoặc cho người không phải là thành viên công ty nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết. Thành viên công ty cũng có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình nếu không đồng ý với quyết định của Hội đồng thành viên về những vấn đề các vấn đề như sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, quyền và nhiệm vụ của Hội đồng thành viên; tổ chức lại công ty; các trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.

Không được phát hành cổ phần, cổ phiếu.

Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

cac-loai-hinh-doanh-nghiep

Loại hình công ty TNHH một thành viên

Công ty TNHH một thành viên là gì?

Công ty TNHH một thành viên do một cá nhân hoặc tổ chức làm chủ sở hữu, cá nhân hoặc tổ chức này chịu trách nhiệm về số nợ và các nghĩa vụ khác trong phạm vi vốn điều lệ của công ty. Công ty TNHH một thành viên không được phát hành cổ phần, cổ phiếu. Công ty TNHH một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp.

Đặc điểm của công ty TNHH một thành viên

Là doanh nghiệp do 01 tổ chức hoặc 01 cá nhân làm chủ sở hữu, chịu trách nhiệm về số nợ và các nghĩa vụ khác trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Không được phát hành cổ phần, cổ phiếu.

Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Ưu nhược điểm của công ty TNHH một thành viên và hai thành viên trở lên

Ưu điểm

 • Thành viên công ty chỉ chịu trách nhiệm về số vốn góp vào công ty nên ít gặp rủi ro cho người góp vốn;
 • Việc điều hành công ty TNHH tương đối dễ dàng do số thành viên không nhiều, đa số là người quen biết nhau;
 • Việc chuyển nhượng vốn giữa các thành viên được kiểm soát chặt chẽ, nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát được số lượng thành viên, hạn chế người lạ thâm nhập vào công ty…

Nhược điểm 

 • Là mô hình công ty TNHH nên uy tín trước đối tác, bạn hàng ít nhiều bị ảnh hưởng;
 • Phải chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật nhà nước;
 • Do không có quyền phát hành cổ phiếu nên việc huy động vốn gặp nhiều khó khăn…

Công ty hợp danh

Công ty hợp danh là gì?

Công ty hợp danh là loại hình doanh nghiệp có ít nhất 02 thành viên hợp danh là chủ sở hữu công ty, thành viên hợp danh trong công ty hợp danh chịu trách nhiệm hoàn toàn về tài sản và các khoản nợ của công ty trong khi thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. Công ty hợp danh không được phát hành cổ phiếu, công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đặc điểm của công ty hợp danh

Có ít nhất 02 thành viên hợp danh là chủ sở hữu chung của công ty.

Thành viên hợp danh chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản về các khoản nợ và nghĩa vụ của công ty. Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Công ty hợp danh không được phát hành chứng khoán.

Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Ưu nhược điểm của công ty hợp danh

Ưu điểm

 • Dễ dàng tạo được sự tin cậy với khách hàng do kết hợp được uy tín cá nhân của nhiều người;
 • Dễ dàng quản lý, điều hành do số lượng thành viên ít…

Nhược điểm

 • Do tính liên đới chịu trách nhiệm nên mức độ rủi ro của các thành viên hợp danh rất cao…

Trên đây là một số thông tin về các loại hình doanh nghiệp mà Việt Luật muốn gửi tới bạn đọc. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ tới hotline: 0965.999.345