Category Archives: Đầu tư nước ngoài

FDI là gì? khái niệm và đặc điểm của FDI?

FDI là hoạt động đầu tư được thực hiện nhằm đạt được những lợi ích lâu dài của doanh nghiệp hoạt động trên lãnh thổ của nền kinh tế khác với nền kinh tế nước chủ đầu tư, mục đích của chủ đầu tư là dành quyền quản lý thực sự doanh nghiệp.

Dịch vụ thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài là loại hình doanh nghiệp được thành lập hoàn toàn bởi nguồn vốn từ nước ngoài, do tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài làm chủ sở hữu. Việc thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam giúp cho các thương nhân nước ngoài […]