Dịch vụ báo cáo tài chính

Khi kết thúc năm tài chính các doanh nghiệp thường đặt nhiều câu hỏi cho chúng tôi về báo cáo tài chính, chính từ những thắc mắc của khách hàng chúng tôi hiểu rõ rằng hầu hết các doanh nghiệp hiện nay chưa biết cách lập một báo cáo tài chính đúng quy định. Đừng vội lo lắng bởi các bạn có thể lựa chọn sử dụng dịch vụ báo cáo tài chính của chúng tôi và yên tâm với việc tiết kiệm thời gian, chi phí nhưng vẫn nhận được kết quả đáp ứng tất cả các quy định của pháp luật.

ich-vu-bao-cao-tai-chinh

1. Mục đích của việc lập báo cáo tài chính.

– Không đơn thuần chỉ là quy định pháp luật yêu cầu phải thực hiện mà chúng ta cần thấy rõ được lợi ích từ việc lập báo cáo tài chính để trú trọng tới việc thực hiện lập báo cáo từ đó có thể đề ra các phương án kinh doanh, sản xuất khả thi hơn trong năm tài chính mới:
– Trình bày và tổng hợp một cách đầy đủ và toàn diện tình hình toàn bộ tài sản, nguồn vốn, công nợ, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán.
– Cung cấp các thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu cho việc đánh giá tình hình và kết quả hoạt động của doanh nghiệp.
– Qua báo cáo tài chính có thể  đưa ra các đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp trong kỳ hoạt động đã qua và những dự đoán trong tương lai. Thông tin của báo cáo tài chính là căn cứ quan trọng cho việc đề ra các quyết định về quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoặc đầu tư vào doanh nghiệp của các chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu, các nhà đầu tư, các chủ nợ hiện tại và tương lai của doanh nghiệp.

2. Nội dung lập báo cáo tài chính

Khi lập báo cáo các doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ những công việc sau:
– Thu thập các chứng từ tài chính, hóa đơn, sổ sách kế toán của công ty.
– Rà soát các tờ khai thuế với chứng từ gốc của công ty lưu lại.
– Tiến hành sắp xếp, phân loại, hoàn chỉnh các chứng từ trước khi bắt tay vào việc lập báo cáo tài chính.
– Trao đổi với khách hàng để nắm bắt quy trình hoạt động cụ thể của doanh nghiệp từ đó có thể xử lý tốt nhất các báo cáo thành phần của báo cáo tài chính của đơn vị kế toán.
– Điều chỉnh các chứng từ đã tiếp nhận khi có cơ sở cho rằng các chứng từ ấy không chính xác.
– Hạch toán kế toán của đơn vị, tính và lập các bảng biểu thể hiện khấu hao tài sản cố định.
– Cân đối lãi lỗ, chốt số liệu, lập báo cáo tài chính hoàn chỉnh.

3. Những lưu ý của việc lập báo cáo tài chính

Việc lập báo cáo tài chính của đơn vị kế toán được thực hiện theo quy định của Luật kế toán như sau:
– Cuối kỳ kế toán năm các doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính, khách hàng sẽ được chúng tôi tư vấn nếu thuộc trường hợp phải lập báo cáo tài chính theo kỳ kế toán khác.
– Phải căn cứ vào số liệu sau khi doanh nghiệp khóa sổ kế toán để lập báo cáo tài chính.
– Báo cáo tài chính được lập xong phải có chữ ký của người lập, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Những người ký báo cáo tài chính phải chịu trách nhiệm về nội dung của báo cáo;
– Báo cáo tài chính phải được lập đúng nội dung, phương pháp và trình bày nhất quán giữa các kỳ kế toán; trường hợp báo cáo tài chính trình bày khác nhau giữa các kỳ kế toán thì phải trình bày và giải thích rõ lý do.

4. Dịch vụ báo cáo tài chính tại Việt Luật

Chúng tôi mong muốn việc giải quyết vấn đề của khách hàng được thuận lợi chính vì vậy các chuyên viên kế toán tài chính của chúng tôi luôn tập trung để làm hài lòng khách hàng bởi dịch vụ báo cáo tài chính chuyên nghiệp nhất. Sau đây là những lý do khiến số lượng khách hàng lựa chọn dịch vụ của chúng tôi ngày một lớn:
– Cách thức sắp xếp công việc cần giải quyết theo trình tự phù hợp nhất để hoàn thiện kết quả báo cáo giúp khách hàng nộp đúng thời hạn.
– Các chuyên viên kế toán của chúng tôi nắm chắc tất cả các nghiệp vụ về kế toán thuế và có thể xử lý các vấn đề phát sinh một cách hài hòa nhất bởi đã có thời gian thực tế tích lũy kinh nghiệm trong vấn đề lập báo cáo tài chính tối thiểu là 5 năm.
– Trang thiết bị, các phần mềm xử lý số liệu được sử dụng thành thạo kèm theo khả năng giao tiếp và phối hợp với khách hàng tốt.
– Các kênh tiếp nhận thông tin đa dạng và thuận tiện cho khách hàng trao đổi, khách hàng sẽ không phải mất nhiều chờ đợi.

5. Tư vấn miễn phí cho khách hàng

– Cách thức và những lưu ý khi lập báo cáo tài chính.
– Các nguyên tắc lập báo cáo tài chính.
– Cách công khai báo cáo tài chính và nội dung công khai.
– Chi tiết cách lập từng báo cáo thành phần của báo cáo tài chính.
– Chi tiết về báo cáo tài chính cho từng lĩnh vực hoạt động; trách nhiệm, đối tượng, kỳ lập, phương pháp lập, thời hạn nộp, nơi nhận báo cáo.
Miễn phí tư vấn cho khách hàng là đặc trưng của Việt Luật, chúng tôi không thu phí tư vấn nhưng sẽ hỗ trợ tốt nhất có thể trước những thắc mắc của các doanh nghiệp. Hãy đến với chúng tôi để có báo cáo tài chính được lập tỷ mỷ và chính xác nhất với các chính sách hỗ trợ tận tình cùng nhiều chương trình tri ân khách hàng và quà tặng hấp dẫn.