Đầu tư nước ngoài

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư - thủ tục, hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Việt Nam

 

Quy trình Giải thể chi nhánh công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện như thế nào?

Việt Luật tư vấn và hướng dẫn quý doanh nhân, nhà đầu tư nước ngoài việc thành lập văn phòng đại diện cụ thể

Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài là loại hình doanh nghiệp được thành lập hoàn toàn bởi nguồn vốn từ nước ngoài, do tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài làm chủ sở hữu. Việc thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam giúp cho các thương nhân nước ngoài có thể tận dụng được nguồn lực lao động rẻ đồng thời vẫn sử dụng được mô hình quản lý, trang thiết bị công nghệ của nước ngoài

Công ty - doanh nghiệp nước ngoài có nhu cầu thành lập chi nhánh tại Việt Nam tuy nhiên lại gặp khó khăn trong việc nắm bắt các thủ tục cần thiết, để giải quyết vất đề đó các doanh nghiệp nước ngoài thường tìm đến các công ty tư vấn luật để được tư vấn và tiến hành thủ tục đơn giản, dễ dàng hơn.

Căn cứ theo điều 45 luật doanh nghiệp 2015, doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam khi đầu tư tại Việt Nam phải tiến hành thủ tục đăng ký đầu tư với một số dự án cụ thể như sau

Công ty tư vấn Việt Luật cung cấp dịch vụ đầu tư nhước ngoài nhằm hỗ trợ các cá nhân, tổ chức muốn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.