Đầu tư trong nước

Việt Luật giới thiệu tới quý khách hàng dịch vụ xin cấp lại giấy phép kinh doanh nhanh chóng và tiết kiệm chi phí nhất

Khi công ty mẹ có nhu cầu mở địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính trong cùng tỉnh,thành phố, việc thành lập địa điểm kinh doanh là giải pháp phù hợp nhất cho doanh nghiệp

Bạn đang muốn thành lập văn phòng đại diện công ty để mở rộng hoạt động kinh doanh tuy nhiên bạn chưa nắm rõ các thủ tục cần thiết,

Chi nhánh là một đơn vị phụ thuộc vào doanh nghiệp, có thể thực hiện một phần hoặc toàn bộ chức năng của doanh nghiệp đồng thời ngành nghề của chi nhánh công ty phải giống với ngành nghề của doanh nghiệp.

Bạn đang có nhu cầu thành lập công ty TNHH 2 thành viên tuy nhiên chưa biết bắt đầu tư đâu, quy trình thủ tục ra sao và các vấn đề pháp lý như thế nào? 

Công ty TNHH là loại hình doanh nghiệp do cá nhân/tổ chức làm chủ sở hữu đồng thời chịu trách nhiệm về số nợ và các nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Công ty cổ phần có nhiều ưu điểm như các thành viên chỉ chịu trách nhiệm về số vốn góp tương ứng với số cổ phần, dễ dàng huy động vốn, cơ cấu tổ chức linh hoạt.... nên là loại hình doanh nghiệp được nhiều cá nhân, tổ chức lựa chọn để thành lập công ty.

Công ty - doanh nghiệp khi không hoạt động nữa cần phải tiến hành thủ tục giải thể công ty - doanh nghiệp. Việc giải thể công ty - doanh nghiệp sẽ giúp người đại diện theo pháp luật của công ty - doanh nghiệp đó tránh gặp phải những vấn đề pháp lý không đáng có

Căn cứ theo điều 45 luật doanh nghiệp 2015, doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam khi đầu tư tại Việt Nam phải tiến hành thủ tục đăng ký đầu tư với một số dự án cụ thể như sau

Bạn là chủ công ty, doanh nghiệp? bạn đang có nhu cầu thay đổi địa chỉ trụ sở công ty, doanh nghiệp của mình tuy nhiên chưa nắm rõ quy trình thủ tục pháp lý để tiến hành thay đổi địa chỉ trụ sở công ty, doanh nghiệp?

Pages