Dịch vụ thay đổi tên công ty

Bạn muốn thay đổi tên công ty tuy nhiên chưa nắm rõ quy trình, thủ tục và các vấn đề sẽ phát sinh sau khi thay đổi tên công ty


Bạn muốn thay đổi tên công ty tuy nhiên chưa nắm rõ quy trình, thủ tục và các vấn đề sẽ phát sinh sau khi thay đổi tên công ty. Dịch vụ thay đổi tên công ty tại Viêt Luật sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn toàn diện về những ảnh hưởng của việc đổi tên công ty, thời gian thực hiện dịch vụ nhanh chóng, chuyên nghiệp chắc chắn bạn sẽ hài lòng về những lợi ích mà dịch vụ thay đổi tên công ty của Việt Luật mang lại.

 

Hồ sơ thay đổi tên công ty

Để sử dụng dịch vụ thay đổi tên công ty tùy theo từng loại hình doanh nghiệp mà bạn sẽ cung cấp cho Việt Luật các loại hồ sơ, giấy tờ khác nhau cụ thể như sau:

Xem thêm: Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ

 

Công ty cổ phần
STT Tài liệu cần chuẩn bị Bên chuẩn bị
1 Thông báo đổi tên doanh nghiệp (do đại diện pháp luật doanh nghiệp ký) (mẫu quy định) Công ty Việt Luật
2 Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Khách hàng
3 Biên bản họp về việc thay đổi tên Công ty Công ty Việt Luật
4 Quyết định họp về việc thay đổi tên Công ty Công ty Việt Luật

 

Công ty TNHH 2 thành viên
STT Tài liệu cần chuẩn bị Bên chuẩn bị
1 Thông báo đổi tên doanh nghiệp (do chủ doanh nghiệp ký) (mẫu quy định) Công ty Việt Luật
2 Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Khách hàng
3 Biên bản họp về việc thay đổi tên Công ty Công ty Việt Luật
4 Quyết định họp về việc thay đổi tên Công ty Công ty Việt Luật

 

Công ty TNHH 1 thành viên
STT Tài liệu cần chuẩn bị Bên chuẩn bị
1 Thông báo đổi tên doanh nghiệp (do chủ doanh nghiệp ký) (mẫu quy định) Công ty Việt Luật
2 Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Khách hàng
3 Quyết định họp về việc thay đổi tên Công ty Công ty Việt Luật

 

Doanh nghiệp tư nhân
STT Tài liệu cần chuẩn bị Bên chuẩn bị
1 Thông báo đổi tên doanh nghiệp (do chủ doanh nghiệp ký) (mẫu quy định) Công ty Việt Luật
2 Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Khách hàng

 

 

Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cách thức thực hiện: Thực hiện dịch vụ tại trụ sở doanh nghiệp

Phí dịch vụ: 1.000.000 VNĐ đối với tất cả loại hình doanh nghiệp