Vai trò của người đại diện pháp luật công ty

Hiện nay khi bắt đầu việc đăng ký doanh nghiệp hoặc trong quá trình hoạt động công ty chúng ta thường bắt gặp 1 khái niệm là người đại diện pháp luật của công ty. Vậy thực chất pháp luật quy định như thế nào về người đại diện pháp luật công ty. Người đại diện pháp luật công ty là gì?  Người đại diện công ty có vai trò và trách nhiệm gì trong doanh nghiệp?  Điều kiện bổ nhiệm người đại diện pháp luật công ty như thế nào?

Hãy cùng Công ty Việt Luật giải đáp những thắc mắc này.

Định nghĩa người đại diện pháp luật công ty

Theo quy định của pháp luật về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách pháp lý, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Khi thành lập và trong quá trình hoạt động doanh nghiệp có quyền bổ nhiệm và thay đổi người đại diện pháp luật theo quyết định của doanh nghiệp.
Với mỗi loại hình doanh nghiệp, người đại diện có thể được bổ nhiệm  có thể là  chủ sở hữu công ty, giám đốc công ty hoặc thành viên bên ngoài công ty được thuê làm giám đốc, người đại diện pháp luật của  công ty.

+ Đối với doanh nghiệp tư nhân người đại diện pháp luật là chủ sở hữu công ty
+ Đối với công ty TNHH 1 thành viên, 2 thành viên, công ty hợp danh, công ty cổ phần. Người đại diện pháp luật công ty là giám đốc công ty hoặc giám đốc thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các thành viên khác…vv

"> Xem thêm: <a href=

Thay đổi người đại diện pháp luật công ty.

Vai trò của người đại diện theo pháp luật

Về quyền:
Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp về bản chất là một người lao động của công ty. Do đó, họ sẽ được quyền hưởng các chế độ phúc lợi, lương, bảo hiểm,… theo quy định của Luật lao động. Ngoài ra, tùy theo từng công ty, người đại diện sẽ có những quyền lợi khác, ghi nhận trong điều lệ hoặc hợp đồng lao động.
Về nghĩa vụ:

Người đại diện theo pháp luật có những nghĩa vụ, trách nhiệm cụ thể như sau:

– Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn thận, tốt nhất, đảm bảo lợi ích hợp pháp của công ty
– Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp, không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, lạm dụng địa vị, chức vụ tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
– Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho công ty về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ, có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.  Quy định này đặt ra vì người đại diện là người nắm những thông tin quan trọng của công ty, cũng như phải luôn đặt trên hết lợi ích công ty. Việc có liên quan đến công ty khác có thể dẫn đến việc không khách quan trong công việc của người đại diện.

Lưu ý phải phân biệt rõ ràng giữa người đại diện pháp luật và chủ sở hữu công ty.

>> Phân biệt giữa người đại diện pháp luật và chủ sở hữu công ty

Lựa chọn người đại diện pháp luật công ty

Theo quy định được ghi tại Luật doanh nghiệp 2020 để lựa chọn người đại diện pháp luật của công ty khi thành lập hoặc bổ nhiệm trong quá trình hoạt động của công ty cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây.

  • Có tuổi từ 18 trở lên
  • Có đầy đủ năng lực và trách nhiệm hành vi dân sự
  • Không thuộc cán bộ chiến sĩ cơ quan công an, quân đội nhân dân Việt Nam.
  • Trong thời điểm được bổ nhiệm không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
  • Không thuộc đối tượng bị cấm đầu tư kinh doanh theo Luật hình sự có quy định

Đáp ứng đầy đủ 4 tiêu chí trên thì đã đầy đủ tố chất để bổ nhiệm người đại diện pháp luật doanh nghiệp.
Trên đây là toàn bộ thông tin liên quan đến quyền và nghĩa vụ cũng như lựa chọn người đại diện pháp luật công ty. Mọi thắc mắc chi tiết khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với Việt Luật qua số điện thoại 0965 999 345 để được tư vấn cụ thể.