Xin cấp lại giấy phép kinh doanh

Có rất nhiều lý do cho việc xin cấp lại giấy phép kinh doanh doanh nghiệp và bạn đang gặp rắc rối trong những lý do đó như: giấy phép bị mất trộm, bị rách, bị thất lạc do thiên tai, hỏa hoạn.... và việc xin cấp lại giấy phép kinh doanh là điều cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp.

Bạn đang cần tìm 1 đơn vị tư vấn pháp lý có thể giúp doanh nghiệp hoàn thành thủ này 1 cách nhanh nhất và chính xác nhất, đồng thời có thể tối ưu hóa chi phí có thể. Nắm bắt được nhu cầu thiết yếu đó, dịch vụ cấp lại giấy phép kinh doanh tại Việt Nam xin chia sẻ và gánh đi những ưu phiền của bạn, hãy nhấc máy lên  và liên hệ với chúng tôi để được phục vụ. Vậy quy trình và hồ sơ cấp lại giấy phép kinh doanh được thực hiện như thế nào?

Xem thêm: Dịch vụ thay đổi ngành nghề kinh doanh

xin-cap-lai--giay-phep-kinh-doanh

 

Những việc làm khi cần cấp lại đăng ký kinh doanh

Dưới đây Việt Luật sẽ tư  vấn cụ thể từng trường hợp khi bị mất giấy phép kinh doanh như sau:

Thứ nhất:  Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong trường hợp mất

- Khi mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bạn phải khai báo với cơ quan công an nơi mất Giấy chứng nhận dkkd, Phòng dkkd nơi doanh nghiệp đã dkkd và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng 3 lần liên tiếp.

- Sau 30 ngày, kể từ ngày thông báo, nếu bạn không tìm được Giấy chứng nhận dkkd đã mất thì đề nghị Phòng dkkd nơi đã cấp Giấy chứng nhận dkkd cho bạn cấp lại Giấy chứng nhận dkkd.

Hồ sơ xin cấp lại giấy phép kinh doanh

Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận dkkd

Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận dkkd của doanh nghiệp bạn;

Thứ hai:  Cấp lại Giấy chứng nhận dkkd trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác.

- Trong trường hợp này, bạn gửi Giấy đề nghị nêu rõ lý do xin cấp lại Giấy chứng nhận dkkd tới Phòng Đăng ký kinh doanh.

Khi tiếp nhận các hồ sơ quy định tại các khoản 1 và 2 nêu trên, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận cho bạn

- Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp lại Giấy chứng nhận dkkd cho doanh nghiệp, trong đó ghi rõ lần cấp lại. Số Giấy chứng nhận dkkd cấp lại là số đã được cấp trước đây.

Lưu ý:  Việc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với chi nhánh, vpdd trong trường hợp bị mất; rách, nát, cháy, bị tiêu huỷ dưới hình thức khác cũng áp dụng theo các quy định nêu trên.

Nếu:  Trường hợp Giấy chứng nhận dkkd được cấp không đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo cho doanh nghiệp để hoàn chỉnh hồ sơ để được xem xét cấp lại hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Dịch vụ xin cấp lại giấy phép kinh doanh

Đến với dịch vụ xin cấp lại giấy phép kinh doanh do Việt Luật hỗ trợ và cung cấp quý khách sẽ nhận được sự tư vấn từ các chuyên gia pháp lý doanh nghiệp dày dặn kinh nghiệm và dịch vụ chu đáo bao gồm:

  • Hỗ trợ pháp lý về thủ tục xin cấp lại giấy phép đăng ký kinh doanh theo Luật doanh nghiệp 2014
  • Trực tiếp soạn thảo hồ sơ, tài liệu phục vụ cho việc xin cấp lại giấy phép.
  • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh và các cơ quan khác có thẩm quyền nếu có.
  • Thường xuyên kiểm tra tiến độ xét duyệt hồ sơ.
  • Trả lời phúc đáp công văn từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Nhận kết quả cuối cùng, bàn giao tận tay khách hàng đồng thời thanh lý hợp đồng dịch vụ theo đúng thời gian đã kí kết
  • Cung cấp giấy tờ, tài liệu, văn bản, biểu mẫu nếu quý khách yêu cầu

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh

TÊN DOANH NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH/GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ SỐ....

Kính gửi: (Cơ quan cấp phép có thẩm quyền)

1. Tên doanh nghiệp (viết bằng chữ in hoa):.......................................................................................

Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư số............do..............cấp ngày.........................................

Giấy phép kinh doanh số.....................do.....................cấp ngày........................................................

(trong trường hợp đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh)

Giấy phép lập cơ sở bán lẻ số ....................do..............................cấp ngày......................................... (trong trường hợp đề nghị cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ)

Địa chỉ trụ sở chính: (ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, thành phố)....

Điện thoại:…………………….Fax:……………………Email:………………Website (nếu có):....

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức:

Họ và tên:.........................................................................................................................Nam/Nữ:....

Chức danh:...........................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:................ngày cấp.....................cơ quan cấp.............................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND) (ghi rõ tên loại giấy, số, nơi cấp, ngày cấp)......................................................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.......................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:..................................................................................................................................

Đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh/Giấy phép lập cơ sở bán lẻ số...với lý do sau:

1.……………………….

2………………………..

Tôi và các thành viên cam kết: chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh/Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

......, ngày...... tháng....... năm.......

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

Hãy gọi điện cho Việt Luật theo số 090.696.8998 hoặc email congtyvietluathanoi@gmail.com, chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn giải đáp các thắc mắc của bạn!