Điều kiện đăng ký ngành nghề tư vấn du học

Tư vấn du học là một trong những ngành nghề đầu tư và kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục, tiến hành hoạt động giới thiệu, tư vấn, tổ chức chiêu sinh, tuyển sinh, bồi dưỡng kỹ năng… Để có thể hành nghề trong lĩnh vực tư vấn du học thì chủ thể kinh doanh phải đáp ứng được các điều kiện đăng ký hành nghề tư vấn du học. Sau đâu Việt Luật xin cung cấp các điều kiện cũng như trình tự đăng ký hành nghề tư vấn du học.

Điều kiện đăng ký hành nghề tư vấn du học

Để tiến hành đăng ký tư vấn du học thì chủ thể kinh doanh tiến hành thành lập các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, bao gồm:

– Doanh nghiệp được tổ chức và hoạt động theo quy định pháp luật doanh nghiệp.

– Đơn vị sự nghiệp có chức năng về hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

– Các tổ chức giáo dục đào tạo nước ngoài được tổ chức và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Để được đăng ký hoạt động ngành nghề dịch vụ tư vấn du học thì tổ chức kinh doanh ngành nghề này phải đáp ứng được các điều kiện sau:

– Tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo những hình thức quy định.

– Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học phải có trụ sở tại Việt Nam và đảm bảo được các trang thiết bị và cơ sở vật chất để phục vụ hoạt động kinh doanh của tổ chức.

– Tổ chức tư vấn du học phải có nguồn nhân lực, đội ngũ nhân viên tư vấn có trình độ từ bậc cử nhân trở lên và chuyên môn sử dụng tối thiểu một ngoại ngữ ở bậc 4 theo Khung năng lực 6 bậc tại Việt Nam hoặc các chứng chỉ tương đương.

thanh-lap-cong-ty-tu-van-du-hoc

Nhân viên tư vấn phải có chứng chỉ để bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn về du học theo quy định của cơ quan chuyên ngành.
Theo quy định pháp luật hiện hành thì điều kiện về trụ sở và cơ sở vật chất bị bãi bỏ. Tuy nhiên tổ chức kinh doanh dịch vụ vẫn phải đảm bảo được có trụ sở và các trang thiết bị để phục vụ hoạt động kinh doanh của mình.

Thủ tục đăng ký hành nghề tư vấn du học

Khi tiến hành hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hành nghề tư vấn du học thì đại diện tổ chức kinh doanh ngành nghề này chuẩn bị hồ sơ gửi đến Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đặt trụ sở của tổ chức – cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tư vấn du học.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề tư vấn du học có các nội dung cơ bản như: mục tiêu khi hoạt động tư vấn du học, việc khai thác và phát triển dịch vụ này ở nước ngoài, các phương án, kế hoạch và biện pháp tổ chức thực hiện hoạt động kinh doanh, các phương án giải quyết rủi ro đối với người được tư vấn du học khi sử dụng dịch vụ du học của tổ chức kinh doanh du học.

>>Xem thêm: Chứng chỉ hành nghề là gì?

– Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư để chứng minh sự tồn tại của tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trên thực tế (bản sao hợp lệ).

– Danh sách những đội ngũ nhân viên trực tiếp tiến hành tư vấn du học kèm theo những thông tin cơ bản của họ.

– Chứng chỉ, văn bằng chứng thực trình độ chuyên môn của những người hành nghề tư vấn du học và chứng chỉ về bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học (bản sao hợp lệ).

– Một số giấy tờ cần thiết khác.

Thời hạn giải quyết hồ sơ là 15 ngày từ ngày nhận được hồ sơ. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành thẩm định, kiểm tra hồ sơ và tiến hành cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề tư vấn du học cho tổ chức đề nghị nếu hồ sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối cấp thì phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

Để đăng ký hành nghề tư vấn du học thì cần phải đáp ứng điều kiện luật định và tuân thủ trình tự đăng ký hành nghề.