Điều kiện lựa chọn người đại diện pháp luật công ty TNHH

Cách lựa chọn người đại diện pháp luật ( giám đốc công ty) được quy định cụ thể như thế nào?

Điều kiện làm người đại diện pháp luật công ty tnhh. Đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn, việc lựa chọn được người đại diện theo pháp luật để đại diện cho công ty mình tham gia các quan hệ phát sinh là rất quan trọng. Bỡi lẽ, việc này ảnh hưởng đến hoạt động, uy tín của công ty trên thương trường. Công ty tư vấn Việt Luật tư vấn cho doanh nghiệp những điều kiện để làm người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH qua bài viết sau đây.

1. Khái quát người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện doanh nghiệp tham gia các quan hệ liên quan theo quy định của pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật là người đứng đầu doanh nghiệp theo điều lệ của doanh nghiệp hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Người đại diện pháp luật công ty ở đây chính là giám đốc công ty. Người đại diện pháp luật công ty trách nhiệm hữu hạn được bầu ra khi doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Người đại diện pháp luật công ty có thể thay thế sau khi thành lập công ty. Để thay đổi người đại diện pháp luật công ty sau khi thành lập chỉ cần làm hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật.

Lưu ý: đối với công ty có 2 thành viên trở lên thì 1 công ty có thể có 2 người đại diện pháp Luật.

2. Những quy định quan trọng về người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH

+ Công ty TNHH có thể từ 1 người đại diện theo pháp luật trở lên. Khi công ty có nhiều người đại diện thì quyền và nghĩa vụ của từng người đại diện sẽ được quy định cụ thể trong Điều lệ công ty.

+ Công ty cần đảm bảo luôn có người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Khi xuất cảnh khỏi Việt Nam thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình nếu công ty chỉ có 1 người đại diện.

+ Đối với Công ty TNHH có hai thành viên, nếu có người đại diện theo pháp luật bị  bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, bị tạm giam, kết án tù, trốn khỏi nơi cư trú hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề thì người đại diện theo pháp luật còn lại đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên.

+ Đối với một số trường hợp đặc biệt, Tòa án chỉ định người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn trong quá trình tố tụng.

3. Điều kiện làm người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH

  • Người đại diện theo pháp luật của công ty là người có đủ năng lực hành vi dân sự bao gồm năng lực pháp luật và năng lực hành vi. Những người bị mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, gặp khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi của mình thì không đủ điều kiện làm người đại diện theo pháp luật của công ty.
  • Cá nhân không bị cơ quan nhà nước đóng mã số thuế hoặc là giữ chức vụ giám đốc doanh nghiệp bị đóng mã số thuế. Khi không may bị đóng mã số thuế, hãy liên lạc ngay với công ty tư vấn Việt Luật để được tư vấn cách nhanh nhất mở lại mã số thuế.

Giữ một trong các chức danh:

Đối với công ty TNHH một thành viên: Chủ tịch Hội Đồng Thành viên / Tổng Giám Đốc / Giám Đốc.
Đối với công ty TNHH hai thành viên: Chủ tịch Hội Đồng Thành viên / Tổng Giám Đốc / Giám Đốc,  sở hữu ít nhất 10% vốn điều lệ.

  • Người đại diện theo pháp luật cần có năng lực và kinh nghiệm phù hợp với các ngành nghề kinh doanh mà Công ty TNHH  đang thực hiện. Tuỳ vào yêu cầu của công ty mà năng lực và kinh nghiệm của công ty được quy định khác nhau.
  • Đối với người đại diện là người nước ngoài thì cần có giấy phép lao động tại Việt Nam. Cá nhân là người nước ngoài cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ nộp đến cơ quan có thẩm quyền để được cấp giấy phép lao động hợp pháp. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ cá nhân sẽ được cấp giấy phép lao động.

Quy trình bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

  • Việc bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật cần được sự đồng ý của chủ sở hữu doanh nghiệp tuỳ thuộc vào mô hình doanh nghiệp của công ty.
  • Trong vòng 10 ngày kể từ ngày chấp nhận việc bổ nhiệm doanh nghiệp cần thông báo Phòng đăng ký kinh doanh. Sau đó, doanh nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 Nghĩa vụ và trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật: Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH có trách nhiệm:

Thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình để đảm bảo hoạt động ổn định, bình thường của công ty

Không lạm dụng chức vụ, quyền hạn của mình thực hiện các hoạt động trái với quy định của pháp luật và công ty; không được tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật hoạt động của công ty

  • Thông báo đầy đủ, chính xác cho công ty biết  về các thông tin liên quan khi thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình và người khác có liên quan
  • Người đại diện của công ty TNHH chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những thiệt hại do mình gây ra.

Trên đây là một số chia sẻ về Điều kiện làm người đại diện theo pháp luật Công ty trách nhiệm hữu hạn. Khách hàng còn thắc mắc có thể liên hệ trực tiếp với Việt Luật.
Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn Việt Luật

Địa chỉ: số 8 ngõ 22 Phố Đỗ Quang, Trung Hòa, Cầu Giấy, TPHN
ĐT:0985.989.256
Email: congtyvietluathanoi@gmail.com
Website: https://dangkydoanhnghiepmoi.com
FB: facebook.com/congtyvietluat