Điều lệ công ty là gì?

Điều lệ công ty là gì? Điều lệ công ty có ý nghĩa gì với doanh nghiệp. Vì sao phải cần điều lệ công ty. Để giải đáp đầy đủ thông tin mời bạn theo dõi bài viết này của chúng tôi để năm rõ đầy đủ thông tin chi tiết.

Khi chủ sở hữu tiến hành đăng ký doanh nghiệp 1 điều chú ý không thể bỏ qua đó là ” Điều lệ công ty” . Vậy điều lệ công ty là gì. Ý nghĩa của điều lệ công ty trong quá trình hoạt động kinh doanh. Hôm nay Việt Luật xin mời các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về điều lệ công ty.

1. Điều lệ công ty là gì?

Điều lệ công ty là 1 văn bản ghi chép lại thỏa thuận giữa các cá nhân tập thể là chủ sở hữu công ty với nhau. Là sự cam kết ràng buộc giữa các thành viên trong một điều luật chung, là nguyên tắc hoạt động, quản lý bộ máy doanh nghiệp và được soản thảo và nhất trí của tất cả các thành viên tham gia góp vốn khi thành lập doanh nghiệp.

dieu-le-cong-ty

2. Ý nghĩa của điều lệ công ty.

Khi tiến hành đăng ký thành lập doanh nghiệp các thành viên chủ sở hữu doanh nghiệp tham gia góp vốn vào công ty cần phải họp mặt và thống nhất điều lệ doanh nghiệp.

  •  Điều lệ doanh nghiệp sẽ là cơ sở pháp lý của doanh nghiệp khi có tranh chấp xảy ra. Đây cũng là căn cứ để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết các vần đề phát sinh liên quan khi hoạt động doanh nghiệp
  •  Điều lệ công ty là do các thành viên công ty nhất trên quan điểm chung và căn cứ vào các quy định luật doanh nghiệp và không được trái với các quy định pháp luật nhà nước đặt ra.
  •  Điều lệ công ty là cam kết của các thành viên chủ sở hữu của công ty về lợi ích chung của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động và quản lý doanh nghiệp cảu bộ máy cơ cấu tổ chức công ty.
  •  Việc sửa đổi điều lệ công ty phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật đề ra khi tiến hành sửa đổi điều lệ.
  •  Điều lệ của doanh nghiệp sẽ bao gồm điều lệ công ty khi đăng ký thành lập và điều lệ sửa đổi trong quá trình hoạt động.

3. Nội dung của điều lệ công ty.

Những loại hình hình công ty nào khi thành lập phải có điều lệ công ty.

Theo như quy định của Luật doanh nghiệp 2014 có quy định Điều lệ công  được áp dụng cho 4 loại hình doanh nghiệp sau đây:

  • Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên
  • Công ty ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên
  • Công ty cổ phần
  • Công ty hợp danh.

==>> Như vậy ngoài trừ doanh nghiệp tư nhân thì các loại hình còn lại đều phải có điều lệ công ty.

Điều lệ công ty phải bao gồm đầy đủ các yếu tố sau đây:

– Tên công ty, loại hình doanh nghiệp và tên riêng của công ty và địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện công ty nếu có.

Tên công ty bao gồm tên công ty, tên bằng tiếng nước ngoài nếu có, tên viết tắt của công ty.

Ví dụ: Công ty Việt Luật
Tên doanh nghiệp là :CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TƯ VẤN VIỆT LUẬT
Tên bằng tiếng nước ngoài: VIET LUAT SERVICE CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: VIET LAW SECO .,JSC

>> xem thêm: Hướng dẫn đặt tên công ty khi thành lập

– Vốn điều lệ của công ty. Vốn điều lệ ghi đầy đủ thông tin số vốn của từng thành viên tham gia góp vốn.
– Ngành nghề kinh doanh của công ty: Một công ty có thể có rất nhiều ngành nghề kinh doanh chính vì vậy chủ sở hữu doanh nghiệp cần phải liệt kê đầy đủ các ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp mình để sau này không phải là các thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh.
– Thông tin thành viên tham gia góp vốn bao gồm: Họ và tên địa chỉ, quốc tịch của thành viên hợp danh nếu là điều lệ của công ty hợp danh. Của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với công ty loại hình tnhh 1 thành viên và 2 thành viên. Thông tin của cổ đông sáng lập của công ty cổ phần.
– Con dấu của doanh nghiệp. Bao gồm số lượng dấu, hình thức, kích thước dấu, màu mực,…
– Sổ đăng ký thành viên. Sổ đăng ký thành viên bao gồm các thông tin như mã số thuế, tên công ty, đại chỉ công ty, phần vốn góp, chữ ký của từng thành viên góp vốn. …. Lưu ý sổ đăng ký thành viên sẽ được lập sau khi thành lập.
– Quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên tham gia góp vốn vào công ty
– Thông tin người đại diện pháp luật của công ty. Doanh nghiệp có thể ghi cụ thể hoặc không ghi đều được
– Cơ cấu tổ chức công ty bao gồm: hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng thành viên
– Nghị quyết, biên bản họp, nghĩa vụ của thành viên hội đồng thành viên và giám đốc của hội đồng thành viên
– Các quy định về mua lại hoặc chuyển nhượng vốn góp của thành viên góp vốn
– Các quy định về tăng giảm vốn điều lệ, xử lý thua lỗ
– Các quy định về giải thể, phá sản khi rủi ro xảy ra.
Và còn rất nhiều các thông tin khác có liên quan.

Bạn có thể tham khảo mẫu điều lệ công ty: tại đây

4. Ý nghĩa của điều lệ công ty.

– Điều lệ công ty giúp xác minh được rõ ràng quyền lợi và nghĩa vụ của các thành viên trong công ty trong suốt quá trình hoạt động. Do điều lệ đã quy định rõ ràng phần vốn góp vào doanh nghiệp chính vì vậy đây cũng là cơ sở để phân chia lợi nhuận giữa các thành viên trong doanh nghiệp. Đồng thời cũng là cơ sở pháp lý để các thành viên chịu trách nhiệm và có phương pháp xử lý lỗ trong khi kinh doanh.
– Điều lệ công ty có chức năng giúp cho bộ máy tổ chức của công ty hoạt động đúng trách nhiệm và quyền hạn đã được nêu. Trong điều lệ công ty đã nêu rõ chức năng và quyền lợi của từng cá nhân, thành viên trong công ty. Giúp cho công ty có những tôn chỉ đưa bộ máy của doanh nghiệp hoạt động rõ ràng, mạch lạc.
– Điều lệ doanh nghiệp là căn cứ pháp lý để phân chia giải quyết tranh chấp nội bộ về quyền lợi và trách nhiệm khi xảy ra.

5. Một số chú ý khi xây dựng điều lệ công ty.

– Điều lệ công ty chỉ được tạo nên khi 1 cá nhân hoặc tổ chức các thành viên cùng chung tay góp vốn tạo dựng lên 1 công ty. Sau khi hoạt động nếu điều lệ công ty của doanh nghiệp không còn phù hợp thì doanh nghiệp có thể tổ chức họp hội đồng thành viên và đóng góp đưa ra ý kiến thay đổi điều lệ công ty mới sao cho phù hợp.
– Điều lệ công ty phải được xây dựng trên phương pháp tự nguyện và có được chữ ký của tất cả các thành viên để đảm bảo bình đằng công bằng văn minh và đúng pháp luật.
– Phát luật không quy định mẫu điều lệ công ty cụ thể. Chính vì vậy doanh nghiệp có thể tự họp và quyết định mẫu điều lệ cho công ty mình. Nhưng phải đảm bảo mẫu điều lệ công ty phải dựa trên đúng hoạt động của doanh nghiệp và tuân theo những quy chế nhất định của pháp luật đề ra.
Trên đây là toàn bộ các thông tin về điều lệ công ty Việt Luật mang lại cho khách hàng. Để được giải đáp các thông tin về điều kiện, thủ tục, hồ sơ khi thành lập doanh nghiệp xin mời liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0965 999 345 để được tư vấn miễn phí.