Doanh nghiệp được phép tạm ngừng kinh doanh tối đa bao nhiêu lâu?

Theo quy định 1 doanh nghiệp sau khi thành lập doanh nghiệp được phép tạm ngừng kinh doanh tối đa bao nhiêu lâu. Thủ tục tạm ngừng kinh doanh làm như thế nào? hồ sơ thủ tục cụ thể ra sao. Xin mời quý khách hàng theo dõi nội dung dưới đây để nắm rõ thông tin chi tiết.

Doanh nghiệp được tạm ngừng kinh doanh tối đa bao nhiêu lâu?

Thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được quy định tại  nghị định 78/2015 về nghị định chính phủ về việc đăng ký doanh nghiệp có quy định cụ thể như sau:

Việc doanh nghiệp thực hiện tạm ngừng kinh doanh công ty cũng đồng thời phải tạm ngừng của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh công ty. Chính vì vậy khi doanh nghiệp làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty cũng đồng thời phải làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện công ty.

Trong trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đang trong quá trình tạm ngừng kinh doanh công ty muốn hoạt động trở lại trước thời hạn tạm ngừng kinh doanh. Thì doanh nghiệp cần làm hồ sơ xin hoạt động trở lại chậm nhất là 15 ngày trước khi doanh nghiệp hoạt động trở lại.

Doanh nghiệp có thể làm hồ sơ xin tạm ngừng kinh doanh tối đa là 1 năm trong 1 lần nộp hồ sơ xin tạm ngừng kinh doanh. Sau khi kết thúc 1 năm doanh nghiệp có thể làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh thêm 1 năm nữa. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh công ty doanh nghiệp có thể là không quá 2 năm liên tiếp.

Ví dụ:  Công ty cổ phần Phúc Long. Muốn tạm ngừng kinh doanh công ty từ ngày 15/3/2017 thì doanh nghiệp cần làm hồ sơ tạm ngừng kinh doanh lên sở kế hoạch và đầu tư trước ngày 1/3/2017. Sau khi hồ sơ hợp lệ công ty Cổ phần Phúc Long sẽ được tạm ngừng đến 15/3/2018 ( tạm ngừng đủ 1 năm).

Sau khi kết thúc 1 năm nếu công ty cổ phần Phúc Long muốn tạm ngừng tiếp 1 năm tức là từ 15/3/2018 đến 15/3/2019. Thì sau khi gần hết thời gian tạm ngừng năm 2018 doanh nghiệp cần nộp hồ sơ tạm ngừng tiếp 1 năm trước 15 ngày tức là trước ngày 1/3/2018 để được tạm ngừng tiếp 1 năm.

Như vậy theo quy định doanh nghiệp có thể tạm ngừng kinh doanh TỐI ĐA 2 năm liên tiếp.

doanh_nghiep_duoc_phep_tam_ngung_kinh_doanh_trong_bao_nhieu_lau
Tạm ngừng kinh doanh công ty

Những lưu ý khi doanh nghiệp tiến hành tạm ngừng kinh doanh công ty

Việc tạm ngừng kinh doanh công ty doanh nghiệp cần chú ý những vấn đề sau đây:

– Doanh nghiệp cần tiến hành làm hồ sơ trước 15 ngày bắt đầu tạm ngừng kinh doanh công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện địa điểm kinh doanh công ty.

– Việc tạm ngừng doanh nghiệp phải được sự nhất chí bằng quyết định kèm bản sao biên bản cuộc họp của các thành viên , hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên, cổ đông của công ty cổ phần, thành viên hợp danh của công ty hợp danh.

– Sau khi việc nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh công ty được sở kế hoạch và đầu tư chấp nhận thì Sở kế hoạch và đầu tư sẽ có thông báo chuyển sang cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của công ty. Chính vì vậy doanh nghiệp sẽ không cần phải làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty tại cơ quan thuế.

– Trong quá trình tạm ngừng kinh doanh của công ty nếu doanh nghiệp tạm ngừng không tròn 1 năm tài chính thì vẫn phải nộp thuế môn bài, nộp báo cáo thuế giá trị gia tăng, báo cáo tài chính.

– Tạm ngừng tròn 1 năm có nghĩa là Doanh nghiệp phải tạm ngừng từ ngày 1/1 đến hết ngày 30/12

Ví Dụ:
Trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng tròn năm. Công ty Trách nhiệm hữu hạn A. Tiến hành thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty. Tiến hành tạm ngừng tư ngày 1/1/2019 đến hết ngày 30/1/2019  thì công ty trách nhiệm hữu hạn A được miễn thuế môn bài, không phải làm báo cáo tài chính, không  phải làm báo cáo quý của năm 2019.

Trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh không tròn năm: Công ty trách nhiệm hữu hạn B Công ty tiến hành tạm ngừng kinh doanh từ 14/4/2020 đến 14/4/2021. Thì doanh nghiệp B sẽ phải đóng tiền thuế môn bài cả năm của năm 2020 và 2021. Tùy thuộc vào bậc thuế của doanh nghiệp mà doanh nghiệp sẽ đóng mức thuế môn bài 2 triệu hoặc 3 triệu.

Hồ sơ, thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty

Đối với việc tạm ngừng kinh doanh công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện công ty thì doanh nghiệp cần chuẩn bị các hồ sơ sau:

– Biên bản, quyết định tạm ngừng kinh doanh của công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được quyết định bởi hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, hội đồng cổ đông công ty cổ phần, và thành viên hợp danh của công ty trách nhiệm hữu hạn.

– Thông báo xin tạm ngừng kinh doanh công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện công ty

– Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ nếu người nộp hồ sơ không phải là người đại diện pháp luật công ty.

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty

– Doanh nghiệp cần họp bàn và ra quyết định về việc tạm ngừng kinh doanh công ty.
– Chuẩn bị hồ sơ nộp giấy tờ thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty tại sở kế hoạch và đầu tư nơi quản lý doanh nghiệp.
– Sau thời gian 3 – 4 ngày doanh nghiệp nhận giấy thông báo tạm ngừng kinh doanh công ty.
Như vậy chúng tôi đã giải đáp thắc mắc cho khách hàng về việc “ Doanh nghiệp được tạm ngừng tối đa bao nhiêu lâu”. khách hàng có thắc mắc về tạm ngừng kinh doanh hoặc muốn tìm hiểu dịch vụ tạm ngừng kinh doanh công ty vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0985 989 256 để được tư vấn hoặc giải đáp dịch vụ cụ thể.