Doanh nhân là gì? vai trò của doanh nhân?

Doanh nhân là những người trực tiếp kinh doanh hoặc được thuê để trực tiếp kinh doanh và quản lý doanh nghiệp, nhiệm vụ của những người này gắn liền với trách nhiệm kết quả kinh doanh của doanh nghiệp

Chúng ta thường nghe tới thuật ngữ doanh nhân trong cuộc sống, tuy nhiên bạn có hiểu rõ doanh nhân là gì? vai trò của doanh nhân?

Doanh nhân là gì?

Doanh nhân là những người trực tiếp kinh doanh hoặc được thuê để trực tiếp kinh doanh và quản lý doanh nghiệp, nhiệm vụ của những người này gắn liền với trách nhiệm kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Nếu xét theo định nghĩa trên thì giám đốc, tổng giám đốc một doanh nghiệp Nhà nước không phải là doanh nhân vì họ làm công chức, lương của họ đương xếp theo thang, bảng lương của công chức nhà nước và họ nhận lương theo lịch, họ không phải gắn bó với doanh nghiệp về trách nhiệm và lợi ích.

Đặc điểm của doanh nhân?

  1. Các doanh nhân thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, là những người thành đạt và có nhiều tiền.
  2. Doanh nhân là những người kinh doanh hoặc đóng vai trò chủ chốt trong việc quản trị và điều hành doanh nghiệp
  3. Là những người có năng khiếu và kỹ năng đặc biệt về kinh doanh, có các kinh nghiệm phong phú để ứng dụng trong kinh doanh.
  4. Là người có năng lực quản lý và quản trị cao hơn hẳn những người khác

Xem thêm: Thành lập công ty tnhh 1 thành viên

Vai trò của doanh nhân

Vai trò chính của doanh nhân là sử dụng năng lực, kỹ năng của mình để xây dựng, vận  hành và phát triển doanh nghiệp, tạo ra hàng hóa, của cải trong xã hội và tạo công ăn việc làm cho người dân.

Từ xưa tới nay doanh nhân đã tạo ra một tầng lớp mới trong xã hội gọi là tầng lớp doanh nhân, tầng lớp này trước đây vốn chỉ cố gắng chiếm lĩnh thị trường nội địa thì nay đã bắt đầu có những dự án đầu tư nước ngoài.

Doanh nhân hay người quản lý trong doanh nghiệp sẽ là những người lên ý tưởng, hoạch định công việc cụ thể rồi giao cho cấp dưới thực hiện; theo dõi quá trình thực hiện công việc của người khác, chịu trách nhiệm chung cho kết quả hoạt động của họ.

Tùy thuộc vào cấp bậc quản lý mà sẽ thực hiện công việc với trách nhiệm và nội dung phù hợp:

– Nhà quản lý cấp cao (nhóm nhỏ các nhà quản lý ở cấp bậc tối cao trong tổ chức): sẽ chịu trách nhiệm về thành quả cuối cùng trong tổ chức.

– Nhà quản lý cấp giữa (cấp trung gian): trên họ và dưới họ còn có những nhà quản lý khác. Họ sẽ chịu trách nhiệm với phần việc thuộc cấp quản lý của mình trước nhà quản lý cấp cao.

– Nhà quản lý cấp cơ sở (cấp bậc cuối cùng): là những người thực hiện quản lý kỹ năng kỹ thuật mang tính chuyên môn nghiệp vụ.

Tóm lại, họ sẽ là người lên kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát con người, tài chính, vật chất, thông tin một cách hiệu quả để đạt được mục tiêu.

Tùy từng doanh nghiệp, mà người quản lý doanh nghiệp sẽ nắm giữ những chức danh cụ thể như: chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; là thành viên hợp danh trong công ty hợp danh. Và tất cả các chức danh Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc…