Category Archives: Tư vấn thay đổi giấy phép

Tài khoản công ty dùng để làm gì? tại sao doanh nghiệp phải mở tài khoản công ty?

mo-tai-khoan-ngan-hang-cong-ty

Tài khoản ngân hàng công ty là vấn đề quan trọng doanh nghiệp cần phải chú ý sau khi thành lập công ty. Để được tư vấn vai trò của tài khoản ngân hàng công ty và thủ tục mở tài khoản ngân hàng công ty đúng pháp luật xin mời doanh nghiệp nắm bắt […]

Doanh nghiệp được phép tạm ngừng kinh doanh tối đa bao nhiêu lâu ?

doanh_nghiep_duoc_phep_tam_ngung_kinh_doanh_trong_bao_nhieu_lau

Bạn đang thắc mắc 1 doanh nghiệp được phép tạm ngừng kinh doanh tối đa bao nhiêu lâu. hồ sơ thủ tục và những lưu ý khi tiến hành tạm ngừng kinh doanh công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh công ty.

Thủ tục thay đổi thông tin người đại diện pháp luật của công ty

thay-doi-thong-tin-nguoi-dai-dien-phap-luat

Bạn đang có biết nếu thông tin người đại diện pháp luật thay đổi doanh nghiệp cần phải làm ngay hồ sơ thay đổi thông tin người đại diện pháp luật. Để thông tin người đại diện pháp luật của doanh nghiệp có thể cập nhật trước khi doanh nghiệp bị xử phạt. Bạn hãy […]