Khấu trừ thuế giá trị gia tăng là gì? các trường hợp khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Khấu trừ thuế giá trị gia tăng là gì?  các trường hợp doanh nghiệp được khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Thuế giá trị gia tăng 1 loại thuế được áp dụng cho doanh nghiệp khi thực hiện kinh doanh tại thị trường Việt Nam. Vậy khấu trừ thuế giá trị gia tăng là gì? Khi nào doanh nghiệp được phép khấu trừ thuế giá trị gia tăng. Việt Luật xin mời khách hàng theo dõi bài viết dưới đây cảu chúng tôi để nắm rõ thông tin về loại thuế này.

1. Điều kiện để được khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Thuế giá trị gia tăng là loại thuế được đánh trên tất cả hàng hóa, dịch vụ chịu thuế được sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam.
Thuế giá trị gia tăng được tính theo một trong hai phương pháp là phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp. Tùy trường hợp doanh nghiệp sẽ lựa chọn phương pháp khấu trừ thuế cho phù hợp.
Phương pháp khấu trừ thuế được áp dụng đối với những cơ sở kinh doanh mà đã thực hiện đầy đủ báo cáo chứng tờ sổ sách theo đúng quy định của nhà nước:
– Cơ sở hoạt động có doanh thu từ 01 tỷ VND hàng năm trở lên và có thực hiện đầy đủ các chế độ về kế toán, về hóa đơn chứng từ theo quy định, trừ trường hợp hộ kinh doanh cá thể tiến hành nộp thuế theo phương pháp trực tiếp.
Doanh thu hàng năm từ 01 tỷ VND trở lên tính theo phương pháp khấu trừ là doanh thu bán hàng hóa hoặc cung ứng các dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng.
– Tự nguyện đăng ký áp dụng phương pháp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, trừ trường hợp hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp trực tiếp, bao gồm:

+ Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu dưới 01 tỷ VNĐ nhưng đã thực hiện đầy đủ được các chế độ kế toán, các sổ sách, hóa đơn chứng từ theo quy định.
+ Doanh nghiệp mới thành lập từ các dự án đang hoạt động nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.
+ Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập mà có dự án đầu tư không thuộc đối tượng được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng dự án được người có thẩm quyền trong doanh nghiệp ra quyết định đầu tư thuộc đối tượng áp dụng phương pháp khấu trừ.
+ Các tổ chức kinh tế khác tiến hành hạch toán thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra theo quy định.

– Cá nhân, tổ chức nước ngoài tiến hành cung cấp hàng hóa, dịch vụ để có thể tiến hành hoạt động thăm dò, tìm kiếm, phát triển dầu khí tiến hành nộp thuế theo phương pháp khấu trừ mà bên Việt Nam kê khai nộp thay.

2. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp khấu trừ

Số thuế mà cơ sở kinh doanh phải nộp khi tính theo phương pháp khấu trừ sẽ bằng: số thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ (-) số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ.
Theo đó thì:
– Số thuế giá trị gia tăng đầu ra là tổng số thuế của hàng hóa, dịch vụ đã được bán ra và ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng khi tiến hành mua bán hàng hóa, sử dụng dịch vụ.
Theo đó thì số thuế giá trị gia tăng đầu ra sẽ bằng giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ đó bán ra nhân với thuế suất tính thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ đó.
Trường hợp cơ sở kinh doanh sử dụng chứng từ mà giá thanh toán là giá đã có thuế thì thuế giá trị gia tăng đầu ra sẽ được tính bằng giá thanh toán trừ đi giá tính thuế theo quy định pháp luật.
Những cơ sở kinh doanh mà nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thì khi bán hàng hóa, dịch vụ thì phải tính, nộp thuế của hàng hóa, dịch vụ bán ra. Khi lập hóa đơn bán các mặt hàng, dịch vụ thì cơ sở kinh doanh có trách nhiệm phải ghi rõ giá bán mà chưa có thuế thì thuế giá trị gia tăng do người mua thanh toán. Trường hợp hóa đơn chỉ ghi giá thanh toán mà không ghi giá chưa có thuế, thuế giá trị gia tăng bán ra của hàng hóa, dịch vụ phải được tính trên giá thanh toán đó.
– Số thuế giá trị gia tăng đầu vào sẽ bằng tổng số thuế giá trị gia tăng ghi trên hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ thì số thuế giá trị gia tăng ghi trên chứng từ sẽ nộp thuế của hàng hóa nhập khẩu hoặc các chứng từ nộp thuế thay cho phía nước ngoài không có tư cách pháp nhân, cá nhân nước ngoài tiến hành kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.
Đối với những mặt hàng, dịch mua vào là những loại mặt hàng, dịch vụ có dùng chứng từ đặc thù mà ghi giá thanh toán thì là giá đã tính thuế giá trị gia tăng thì cơ sở kinh doanh sẽ căn cứ vào giá đã có thuế và phương pháp tính theo quy định để có thể xác định giá chưa có thuế, đồng thời xác định được cả thuế giá trị gia tăng đầu vào.
Thuế giá trị gia tăng là một trong những loại thuế cơ bản mà mỗi doanh nghiệp cần phải thực hiện khi tiến hành hoạt động kinh doanh. Khi cơ sở kinh doanh lựa chọn phương pháp tính thuế là phương pháp khấu trừ thì sẽ được khấu trừ thuế, hoàn thuế theo quy định pháp luật.
Trên đây là toàn bộ thông tin liên quan đến việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng vui lòng liên hệ trực tiếp với Việt Luật để được tư vấn qua số điện thoại. 0985 989 256

https://dangkydoanhnghiepmoi.com/