Nội dung thẩm định dự án có vốn đầu tư nước ngoài?

Nội dung thẩm định dự án có vốn đầu tư nước ngoài như thế nào? Trong thời buổi hiện nay khi nền kinh tế đang trên đà phát triển thì nhiều dự án đầu tư, đặc biệt là dự án có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng được diễn ra sâu rộng với quy mô lớn và tính chất phức tạp nên hoạt động thẩm định dự án là cần thiết khi quyết định chủ trương dự án. Vậy nội dung thẩm định dự án có vốn đầu tư nước ngoài được quy định như thế nào?

Khái quát về thẩm định dự án đầu tư

Thẩm định dự án là việc xem xét, kiểm tra đánh giá khoa học, khách quan nội dung cơ bản khi thực hiện dự án đầu tư có ảnh hưởng đến khả năng thực hiện dự án đầu tư để từ đó có thể quyết định chủ trương đầu tư hoặc có thể tài trợ vốn cho dự án đầu tư.

Việc thẩm định dự án đầu tư là rất quan trọng bởi:

– Dự án đầu tư, đặc biệt là dự án đầu tư nước ngoài có nguồn lượng vốn rất lớn nên nếu việc đầu tư sai lầm vào dự án sẽ dẫn đến tình trạng lãng phí và thất thoát nguồn vốn đầu tư rất lớn đó. Ngoài ra thì quyết định sai lầm đầu tư sẽ làm mất cơ hội đầu tư vào dự án khác có khả năng tái tạo tài sản, khả năng sinh lời tốt hơn. Do đó mà việc thẩm định dự án là rất quan trọng để hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu quả đầu tư vào dự án.

– Việc thẩm định dự án đầu tư sẽ khắc phục được tính chủ quan của việc lập phương án hoạt động dự án của nhà đầu tư.

Thẩm định dự án đầu tư nhằm xác định sự cần thiết việc đầu tư để đảm bảo tính khả thi của dự án, đảm bảo lợi ích cho các bên liên quan dự án cũng như đảm bảo lợi ích cho nền kinh tế.

Nội dung thẩm định dự án có vốn đầu tư nước ngoài

Khi thẩm định dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài thì cần phải tuân thủ điều kiện nhất định và phải đảm bảo được những nội dung cơ bản.

Một trong những tài liệu không thể thiếu để thực hiện thẩm định dự án đó là phải lập hồ sơ dự án. Hồ sơ bao gồm:

– Bản thuyết minh dự án đầu tư bao gồm cả thuyết minh dự án và thuyết minh thiết kế cơ sở.

– Báo cáo về việc nghiên cứu vấn đề khả thi của dự án.

– Tài liệu chứng minh về năng lực tài chính và khả năng cân đối vấn đề nguồn đầu tư để thực hiện các dự án của nhà đầu tư.

– Một số tài liệu khác.

Nội dung của hoạt động thẩm định dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài phải có nội dung cơ bản sau:

– Thẩm định sự phù hợp của dự án đầu tư trong tổng thể nền phát triển, đánh giá tác động của dự án đầu tư khi thực hiện đối với nền kinh tế – xã hội và quy hoạch phát triển.

– Sự phù hợp với nhu cầu sử dụng đất và các hình thức sử dụng đất với quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

– Thẩm định điều kiện đầu tư với nhà đầu tư nước ngoài thực hiện dự án có vốn đầu tư nước ngoài.

> Xem thêm: Thành lập công ty công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài

Đối với những dự án thực hiện ngành nghề, lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì ngoài đáp ứng điều kiện của nhà đầu tư thì còn phải thẩm định điều kiện về ngành nghề.

– Thẩm định các điều kiện để dự án có vốn nước ngoài được hưởng ưu đãi đầu tư.

– Thẩm định về công nghệ được sử dụng trong dự án đầu tư.

– Thẩm định về các phương án thực hiện giải phóng mặt bằng, tái định cư để sử dụng đất phục vụ hoạt động thực hiện dự án đầu tư.

Sau khi thẩm định dự án thì phải lập báo cáo về việc thẩm định dự án để trình cơ quan có thẩm quyền để quyết định chủ trương đầu tư dự án.

Thời hạn thẩm định dự án sẽ tùy thuộc vào từng dự án, mục đích dự án và hoạt động dự án khác nhau mà sẽ dao động tối đa 90 ngày, từ ngày nhận được hồ sơ dự án.

Thẩm định dự án đầu tư là quá trình quan trọng khi quyết định đầu tư dự án, nội dung thẩm định phải có các nội dung cơ bản.

Để được tư vấn cụ thể vui lòng liên hệ trực tiếp với Việt Luật qua số điện thoại 0965 999 345

Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn Việt Luật. Địa chỉ số 8, ngõ 22 Phố Đỗ Quang, Trung Hòa, Cầu Giấy, TPHN