Quy định hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Theo quy định mỗi  người lao động có quyền được tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Và người lao động sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội. Vậy điều kiện được hưởng trợ cấp thất nghiệp là gì. Các tính trợ cấp thất nghiệp như thế nào và thủ tục đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp ra sao.

1. Đối tượng được hưởng trợ cấp thất nghiệp (bảo hiểm thất nghiệp)

Theo quy định của chính phủ quy định về đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm các đối tượng sau đây:
– Là người lao động là công dân Việt Nam có hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng, hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
– Các đơn vị sử dụng lao động phải tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động bao gồm:

  • Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp hành chính nhà nước, tổ chức chính trị xã hội.
  • Doanh nghiệp thành lập hoạt dộng theo Luật doanh nghiệp, luật đầu tư.
  • Hợp tác xã, liên hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật hợp tác xã.
  • Hộ kinh doanh cá thể và tổ chức sử dụng người lao động
  • Cơ quan tổ chức cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

huong-dan-huong-tro-cap-that-nghiep

2. Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Theo Luật bảo hiểm quy định điều kiện để hưởng trợ cấp đối với người lao động bao gồm các điều kiện sau đây:
– Người lao động đã đóng bảo hiểm đầy đủ từ mười hai tháng (12 tháng) trở lên trong vòng hai mươi tư tháng ( 24 tháng) trước khi bị mất việc hoặc  thôi việc do chấm dứt hợp đồng lao động.
– Người lao động đã đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp với trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố trực thuộc Trung Ương khi bị mấy việc hoặc thôi việc do chấm dứt hợp đồng lao động
– Người lao động chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày ( 15 ngày) tính theo ngày làm việc kể từ ngày đăng ký huổng trợ cấp thất nghiệp với trung tâm giới thiệu Việc Làm.

3. Cách tính mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Cách tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động được tính như sau:
Mức trợ cấp thất nghiệp hàng tháng sẽ bẳng 60% mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm của người lao động. Mức này sẽ căn cứ vào 6 tháng liền kề gần nhất trước khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động.

Số tháng được hưởng trợ cấp thất nhiệp sẽ được tính như sau:

– Người lao động được hưởng 3 tháng nếu đủ từ 12 đến dưới 36 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp.
– Người lao động được hưởng 6 tháng nêu đủ 36 tháng đến 72 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp.
– Người lao động được hưởng 9 tháng nêu đủ 72 tháng đến đủ 144 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp
– Người lao động được hưởng 12 tháng nếu có đủ từ 144 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trở lên

4. Về thủ tục đăng ký để hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Để đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng người lao động cần phải có sổ bảo hiểm đã được chốt số tháng đã tham gia bảo hiểm xã hội và bản sao giấy tờ kết thúc hợp đồng lao động, quyết định cho thôi việc của đơn vị sử dụng lao động.

Để làm thủ tục đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp người lao động có thẩ cầm hồ sơ đến trung tâm giới thiệu việc làm trực thuộc cấp tỉnh thành phố nới gần nhất để làm hồ sơ xin nhận trợ cấp thất nghiệp.

Người lao động có thể tham khảo danh sách địa chỉ trung tâm giới thiệu việc làm tại đây.

Sau khi đăng ký lần đầu trung tâm giới thiệu việc làm sẽ trả giấy hẹn cho người lao động. Đến ngày được hẹn người lao động cần đến trung tâm giới thiệu việc làm khai báo tình hình việc làm hiện tại của người lao động. Nếu người lao động không đến khai báo hoặc đã tìm được việc làm thì trợ cấp thất nghiệp sẽ bị dừng.

>> Dịch vụ kế toán thuế trọn gói

Trên đây là toàn bộ thông tin liên quan đến hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội. Liên hệ 0985 989 256