Quy trình thủ tục phát hành hóa đơn VAT (hóa đơn GTGT)

Khi doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp chỉ được viết hóa đơn trực tiếp. Để được phép viết hóa đơn theo phương pháp khấu trừ thì doanh nghiệp cần tiến hành theo quy trình phát hành hóa đơn VAT (hay còn gọi là hóa đơn GTGT) theo hướng dẫn dưới đây. Việt Luật tư vấn quy trình thủ tục phát hành hóa đơn VAT.

Bước 1: Chuẩn bị

1. Biển công ty

2. Hóa đơn đầu vào của một mặt hàng nào đó của công ty (máy tính, laptop…), cái này có chi cục thuế yêu cầu có chi cục thuế lại không.

3. Văn phòng với các trang thiết bị đầy đủ để chứng minh công ty có hoạt động thực sự và có nhu cầu phát hành hóa đơn.

4. Hợp đồng thuê địa chỉ trụ sở

Bước 2: Soạn thảo mẫu 06/gtgt (download)

Bước 3: Nộp mẫu 06/gtgt lên bộ phận 1 cửa chi cục thuế quận/huyện nơi công ty đặt địa chỉ trụ sở

Bước 4: Sau khoảng 3-5 ngày làm việc, người của chi cục thuế và của phường sẽ xuống địa chỉ công ty để kiêm tra tình hình hoạt động của công ty.

Bước 5: Sau khi kiểm tra địa chỉ trụ sở, bạn sẽ nhận được văn bản từ chi cục thuế (trong đó có xác nhận của phường) về việc chấp nhận hay không chấp nhận cho phép doanh nghiệp bạn đặt in hóa đơn giá trị gia tăng. Nếu không được chấp nhận bạn cần chuẩn bị lại sau đó tiến hành thủ tục nộp lại mẫu 06/gtgt.

Bước 6. Khi có văn bản chấp thuận, bạn photo văn bản đó rồi tìm đơn vị in hóa đơn để đặt in (có thể đặt in tại Việt Luật).

Lưu ý: Bạn có thể ước lượng số lượng hóa đơn  mà doanh nghiệp sẽ xuất ra để đặt in số lượng hóa đơn phù hợp, mỗi hóa đơn có 50 liên, in càng nhiều giá càng rẻ.

Bước 7: Nộp thông báo phát hành hóa đơn (theo mẫu 01/AC) lên chi cục thuế quận/huyện nơi doanh nghiệp đặt địa chỉ trụ sở

Bước 8: sau khoảng 05 ngày làm việc, doanh nghiệp sẽ nhận được văn bản chấp thuận của chi cục thuế, doanh nghiệp bắt đầu được viết hóa đơn tính từ ngày được chấp thuận.