Tag Archives: Chuyển đổi hộ kinh doanh lên công ty

Chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể lên công ty

chuyen-doi-loai-hinh-tu-ho-kinh-doanh-len-doanh-nghiep

Hiện nay trên cả nước có vài nghìn hộ kinh doanh cá thể hoạt động. Từ những đặc điểm được quy định thì hộ kinh doanh còn tồn tại nhiều mặt hạn chế so với các mô hình doanh nghiệp. Áp dụng theo khoản 6 điều 1 nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi đã cho phép […]