Tag Archives: Chuyển nhượng công ty

Đóng thuế khi chuyển nhượng cổ phần trong công ty

Trong thủ tục chuyển nhượng cổ phần của công ty, các doanh nghiệp chỉ chú ý các thủ tục ban đầu và khi có được Giấy phép đăng ký kinh doanh thì đã coi là hoàn thành thủ tục và không lưu ý đến những vấn đề tiếp sau đó. Do vậy, thực tế chỉ […]