Tag Archives: Chuyển nhượng vốn công ty cổ phần

Những lưu ý khi thực hiện chuyển nhượng vốn, cổ phần trong công ty

Việc chuyển nhượng vốn hoặc cổ phần là 1 vấn đề vô cùng quan trọng được thành viên, các cổ đông trong công ty đặc biệt quan tâm. Vì nếu không thực hiện đúng pháp luật có thể gây thất thoát kiện tụng hoặc mất quyền lợi của bản thân người góp vốn trong công […]