Tag Archives: Công ty cổ phần

Công ty cổ phần

cong-ty-co-phan

Công ty cổ phần là một trong những mô hình doanh nghiệp được nhiều tổ chức lựa chọn. Thành lập công ty cổ phần mang lại những thuận lợi nhất định. Từ những ưu điểm đó mà công ty cổ phần được nhiều nhà đầu tư kinh doanh chọn lựa làm loại hình công ty […]

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần

bo-sung-nganh-nghe-kinh-doanh-cong-ty-co-phan

 Bổ sung ngành nghề kinh doanh là hoạt động mà các doanh nghiệp quan tâm. Sau đây, Việt Luật xin giới thiệu với quý khách hàng về các vấn đề bổ sung ngành nghề kinh doanh trong  công ty cổ phần như sau Căn cứ pháp lý về bổ sung ngành nghề kinh doanh trong công […]

Thủ tục tăng, giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

tang-giam-von-dieu-le-cong-ty-co-phan

Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần. Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã có những điểm mới so với Luật Doanh nghiệp 2005 về giảm vốn Điều lệ. […]

Mẫu điều lệ công ty cổ phần

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————— ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN………………………………………………………….. Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (năm 2014) và các quy định khác của pháp luật hiện hành.           Chúng tôi, gồm những cổ đông sáng lập có tên sau: Stt […]

Công ty cổ phần, công ty TNHH là gì? Ưu và nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp hiện nay

cac-loai-hinh-doanh-nghiep

Mỗi loại hình công ty, doanh nghiệp đều có những ưu, nhược điểm riêng. Lựa chọn loại hình doanh nghiệp nào sao cho phù hợp với ngành nghề và mô hình hoạt động của công ty bạn đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc định hướng phát triển của công ty sau này. […]