Tag Archives: Đăng ký ngành nghề tư vấn du học

Điều kiện đăng ký ngành nghề tư vấn du học

thanh-lap-cong-ty-tu-van-du-hoc

Tư vấn du học là một trong những ngành nghề đầu tư và kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục, tiến hành hoạt động giới thiệu, tư vấn, tổ chức chiêu sinh, tuyển sinh, bồi dưỡng kỹ năng… Để có thể hành nghề trong lĩnh vực tư vấn du học thì chủ thể kinh doanh […]