Tag Archives: Danh sách ngành nghề yêu cầu vốn pháp định

Danh sách ngành nghề yêu cầu vốn pháp định

Theo luật doanh nghiệp một số ngành nghề cần có số vốn pháp định nhất định mới được phép kinh doanh. Dưới đây là các ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định bạn cần chuẩn bị trước khi bắt tay vào thành lập công ty kinh doanh ngành nghề đó. Theo luật doanh […]