Tag Archives: Địa điểm kinh doanh

Cách đặt tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

chi-nhanh-van-phong-dai-dien-dia-diem-kinh-doanh

Một số chủ doanh nghiệp khi quyết định mở chi nhánh, văn phòng đại diện, hay địa điểm kinh doanh cho cho công ty của mình mà chưa biết đặt tên như thế cho phù hợp với quy định của pháp luật, vừa dễ đọc, dễ hiểu mà lại thể hiện được thương hiệu riêng […]

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh là gì?

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện một phần hoặc toàn bộ chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp Chi nhánh công ty […]