Tag Archives: Dịch vụ công bố thực phẩm chức năng

Thủ tục công bố thực phẩm chức năng

Doanh nghiệp hoặc cá nhân có sản xuất hoặc kinh doanh thực phẩm chức năng cần làm thủ tục pháp lý như thế nào để có thể hợp pháp hóa theo đúng quy định của pháp luật, nội dung cụ thể tiến hành dịch vụ công bố lưu hành thực phẩm chức năng được chuyên […]