Tag Archives: Điều kiện quyết toán thuế

Dịch vụ quyết toán thuế

dich-vu-quyet-toan-thue

Quyết toán thuế là việc đơn vị nộp thuế chuẩn bị xem xét, đánh giá về tính hợp pháp của các hóa đơn chứng từ thể hiện các chi phí, doanh thu mà Doanh Nghiệp đã tự kê khai theo năm tài chính từ đó để tránh việc cơ quan thuế sẽ quyết định truy […]