Tag Archives: Điều kiện thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

dich-vu-tu-van-thay-doi-dang-ky-kinh-doanh

Trong một số trường hợp Công ty – doanh nghiệp hoạt động được một thời gian dài thường phải thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh cụ thể như thay đổi tên công ty, vốn điều lệ, thành viên tham gia góp vốn… Để các thay đổi đó có hiệu lực bạn cần tiến […]