Tag Archives: Điều kiện thay đổi vốn điều lệ công ty

Tăng giảm vốn điều lệ công ty

thay-doi-dieu-le-cong-ty

Vốn điều lệ là khoản vốn duy trì cho các hoạt động của doanh nghiệp.Trong quá trình hoạt động có không ít các doanh nghiệp muốn thay đổi vốn điều lệ của công ty, nhưng vì không hiểu rõ được các quy định hồ sơ thủ tục khi tiến hành thay đổi vốn điều lệ […]

Thay đổi vốn điều lệ

Công ty – doanh nghiệp bạn có nhu cầu thu hẹp hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh hoặc muốn tạo ra uy tín trong con mắt đối tác chính vì vậy cần tăng/giảm vốn điều lệ tuy nhiên bạn chưa biết cách bắt đầu từ đâu, các thủ tục tiến hành như thế nào? […]