Tag Archives: doanh nhân là gì

Doanh nhân là gì? vai trò của doanh nhân?

Doanh nhân là những người trực tiếp kinh doanh hoặc được thuê để trực tiếp kinh doanh và quản lý doanh nghiệp, nhiệm vụ của những người này gắn liền với trách nhiệm kết quả kinh doanh của doanh nghiệp Chúng ta thường nghe tới thuật ngữ doanh nhân trong cuộc sống, tuy nhiên bạn có hiểu […]