Tag Archives: Giá trị gia tăng

Hóa đơn giá trị gia tăng là gì?

Hóa đơn giá trị gia tăng ( Hóa đơn VAT ). Hiện nay trong quá trình hoạt động có rất nhiều người không thể phân biệt giữa Hóa đơn bán hàng và hóa đơn VAT. Vậy Hóa đơn VAT là gì? Hóa đơn Bán hàng là gì?  Các loại hóa đơn này được quy định như thế nào, […]