Tag Archives: Giám đốc công ty là gì

Giám đốc, tổng giám đốc công ty là gì?

giam-doc-va-tong-giam-doc

Trong công ty, doanh nghiệp chúng ta thường nghe tới chức danh giám đốc, tổng giám đốc. Vậy giám đốc và tổng giám đốc công ty là gì? quyền và trách nhiệm của họ trong công ty như thế nào? Trong công ty, doanh nghiệp chúng ta thường nghe tới chức danh giám đốc, tổng […]