Tag Archives: Giảm vốn điều lệ công ty

Thủ tục tăng, giảm vốn điều lệ công ty hợp danh

thu-tuc-tang-giam-von-cong-ty-hop-danh

Công ty hợp danh là doanh nghiệp trong đó có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu của công ty ngoài các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn. Vốn điều lệ của công ty hợp danh là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc […]