Tag Archives: Hồ sơ phát hành hóa đơn

Phát hành hóa đơn

phat-hanh-hoa-don-dien-tu

Bạn đang tìm hồ sơ thủ tục phát hành hóa đơn điện tử, hóa đơn VAT, Phát hành hóa đơn là hình thức doanh nghiệp làm hồ sơ và nộp lên cơ quan thuế để được chấp thuận việc sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng (VAT).  Vậy vì sao phải phát hành hóa […]