Tag Archives: Hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật

Những tiêu chí lựa chọn người đại diện pháp luật công ty

Một yếu tố rất quan trọng khi thành lập và đưa một doanh nghiệp vào hoạt động đó là lựa chọn người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Vì người đại diện theo pháp luật là người có nhiều quyền và nghĩa vụ trong công ty nên đưa ra lựa chọn chính xác […]