Tag Archives: Lựa chọn người đại diện pháp luật

Điều kiện lựa chọn người đại diện pháp luật công ty TNHH

Cách lựa chọn người đại diện pháp luật ( giám đốc công ty) được quy định cụ thể như thế nào? Điều kiện làm người đại diện pháp luật công ty tnhh. Đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn, việc lựa chọn được người đại diện theo pháp luật để đại diện cho công […]