Tag Archives: Mẫu đơn

Mẫu đơn xin nghỉ phép theo ngày, dùng để đi du lịch, cưới hỏi…

Việc nghỉ phép là nhu cầu cơ bản của người lao động trong quá trình làm viêc khi có các công việc đột xuất xảy ra như lấy vợ, đi du lịch, cưới hỏi, đám dỗ…Với một số công ty có thể có có mẫu đơn xin nghỉ phép mang phong cách riêng của công ty đó, […]