Tag Archives: ngành nghề ưu đãi đầu tư

Danh sách 57 ngành nghề được ưu đãi đầu tư

Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật đầu tư 2014 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 27/11/2015 đã bổ sung danh mục ngành, nghề được ưu đãi đầu tư, danh sách này có sự thay đổi nhiều so với trước đây Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật đầu tư 2020 bắt đầu có hiệu lực từ […]