Tag Archives: người đại diện pháp luật doanh nghiệp

Quy định về người đại diện theo pháp luật công ty

Quy định về người đại diện theo pháp luật công ty, doanh nghiệp từ trước tới nay có nhiều thay đổi, đặc biệt là khi luật doanh nghiệp 2020 được áp dụng. Tại bài viết này Việt Luật sẽ liệt kê một số quy định cần chú ý để khách hàng tham khảo trước khi quyết […]