Tag Archives: Phương pháp tính thuế

Cách xác định phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT)

Thuế giá trị gia tăng là loại thuế thường gặp của mỗi doanh nghiệp. Vậy cách để xác định phương pháp tính thuế như thế nào? Thuế giá trị gia tăng ( Thuế GTGT) là 1 sắc thuế chủ đạo của doanh nghiệp. Đây là 1 sắc thuế mang ý nghĩa quan trọng đối với […]