Tag Archives: Quy trình thủ tục phát hành hóa đơn

Quy trình thủ tục phát hành hóa đơn VAT (hóa đơn GTGT)

Khi doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp chỉ được viết hóa đơn trực tiếp. Để được phép viết hóa đơn theo phương pháp khấu trừ thì doanh nghiệp cần tiến hành theo quy trình phát hành hóa đơn VAT (hay còn gọi là hóa đơn GTGT) theo hướng dẫn dưới đây. Việt Luật tư […]