Tag Archives: thành lập công ty tại Bắc Giang

Thành lập công ty tại tỉnh Bắc Giang

Bắc Giang là một tỉnh nằm trong vùng Trung du miền núi Bắc Bộ. Nằm trong quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội, Bắc Giang có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế. Năm 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đứng đầu toàn quốc, ước đạt 13,02%. Thu hút […]