Tag Archives: Thành lập công ty tại Huyện Đan Phượng

Thành lập công ty tại huyện Đan Phượng

Là vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống văn hóa thi ca, huyện Đan Phượng là nơi sản sinh ra nhiều loại hình văn hóa dân gian độc đáo như chèo tàu, ca trù,… Đây có lẽ cũng chính là “xứ Đoài mây trắng” – quên hương của nhà thơ Quang Dũng, người […]